Κ.Υ. Μεσολογγίου: Προκηρύχθηκαν, δύο, μόνιμες θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών

Με σχετική απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: 6Π01469ΗΔΗ-ΙΩΞ) προκηρύχθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και συγκεκριμένα του Κ.Υ. Μεσολογγίου οι παρακάτω μόνιμες θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ:

Α) Ένας  (1) Επ. Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Β)  Ένας  (1) Επ. Β΄ Οφθαλμολογίας

Οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής – υποβολής αιτήσεων αρχίζει από τις 10/01/2019 και λήγει 30/01/2019.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»