Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο: Νέα Διοικήτρια η Ασπασία Ρηγοπούλου

Η γιατρός Ασπασία Ρηγοπούλου διορίζεται νέα διοικήτρια του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων της Πάτρας.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ., η ιατρός – ακτινολόγος Ασπασία Ρηγοπούλου θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινής Διοικήτριας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, για ορισμένο χρόνο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διοικητή.

tempo24.news