Καραμητσόπουλος: 56 προσλήψεις αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δ. Αγρινίου

Από την συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγρινίου στην οποία συμμετείχα ως επικεφαλής παράταξης (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Έγινε η αρχή και παρά τα μικροπροβλήματα της 1ης φοράς η διαδικασία κύλησε ομαλά.

Η σημαντικότερη απόφαση είναι η έγκριση 56 προσλήψεων τετράμηνης διάρκειας- από τις οποίες οι 20 θα γίνουν άμεσα – για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, κυρίως στην καθαριότητα και οι οποίες έχουν διογκωθεί λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία και των αδειών ειδικού σκοπού που λαμβάνουν, όπως δικαιούνται, οι εργαζόμενοι.

Είναι κάτι που είχαμε προτείνει ως Δημοτική Παράταξη με ανακοίνωση μας από τις 28 Μάρτη.

Σημ.: αυτός που έχει γυρίσει στο πλάι και δεν φαίνεται καλά είναι ο Νίκος Γκρίζης.