Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα»: Πρόσληψη εργοθεραπευτή/τριας

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης (τρίωρη απασχόληση), με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρως εμβολιασμένο/νη για τον κορωνοϊό COVID-19 ή με βεβαίωση νόσησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.       Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.       Βιογραφικό Σημείωμα.

4.       Αντίγραφο Σπουδών.

5.       Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

6.       Άριστη χρήση Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ έως ότου καλυφθεί η θέση.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 10/05/2022 και ώρες 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).