Κλείνουν το Κ.Α.Π.Η. και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ι.Π. Μεσολογγίου

Σήμερα την 6ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Γεώργιος Σωτηρακόπουλος, μετά από έκτακτη  σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου στις 05/03/2020 στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Μεσολογγίου να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ ως ένα προληπτικό μέτρο που αφορά  την πιθανότητα μετάδοσης του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ στην περιοχή, για την περίοδο από την Παρασκευή 06/03/2020 έως την Παρασκευή 13/03/2020.

Οι εργαζόμενοι του ΚΑΠΗ θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της δομής ( συνταγογράφηση φαρμάκων)  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ