Ο Δ. Κωνσταντόπουλος για το καθεστώς λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα των έργων στη Μαρίνα Μεσολογγίου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

τον Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια

Θέμα: Λειτουργία της Μαρίνας Μεσολογγίου

Η Μαρίνα Μεσολογγίου είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή του Μεσολογγίου, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει καταλυτικά στην εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού στο Ιόνιο, δεδομένου του πλήθους σκαφών που επισκέπτονται τα νησιά του Ιονίου. Παραμένει ωστόσο, για περισσότερο από μια δεκαετία εγκλωβισμένο στον μαρασμό.

Η μαρίνα αντιμετώπιζε για πολλά χρόνια προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Τόσο η εταιρία ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΕ, που είχε υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Τουρισμού για τη χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου το 2009, όσο και οι ίδιοι οι μέτοχοί της είχαν εμπλακεί σε μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις και δικαστικές διαμάχες και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση δεν υλοποιούνταν. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η αρχική σύμβαση με την εν λόγω εταιρία λύθηκε αυτοδικαίως το Νοέμβριο 2009, λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, ενώ οι οφειλές της έναντι του Δημοσίου συσσωρεύονταν. Δυνάμει ωστόσο συμβάσεων που μεσολάβησαν και τροποποιήσεων αυτών, η εταιρία παρέμενε ανάδοχος του έργου, χωρίς ωστόσο η Μαρίνα να λειτουργεί.

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 7045/2021 ερώτησή μου, είχα θέσει στο Υπουργείο Τουρισμού τα προβλήματα λειτουργίας της Μαρίνας Μεσολογγίου, ζητώντας την άμεση επίλυσή τους, με επίκεντρο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την ανάγκη λειτουργίας της Μαρίνας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας αλλά και προς όφελος της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση, το Υπουργείο Τουρισμού ανέφερε ότι «στις 21/5/2021 η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου πλήρες ιστορικό των προβλημάτων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της, καθώς επίσης και αντίγραφο πληρωμής για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (αντάλλαγμα παραχώρησης). Το σύνολο των αναφερόμενων στο εν λόγω έγγραφο εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και της βέλτιστης διαχείρισης και λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου».

Πριν λίγους μήνες υπήρξαν δημοσιεύματα ότι τα προβλήματα για την αδειοδότηση και τη λειτουργία της μαρίνας ξεπεράστηκαν και αναμένεται να λειτουργήσει ξανά, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν μια σειρά από έργα σε θάλασσα και στεριά που θα αγγίξουν τα 3.5 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης λοιπόν της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η Μαρίνα Μεσολογγίου στην τουριστική ανάπτυξη και την οικονομική ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, είναι σημαντικό να υπάρξει ενημέρωση αναφορικά με τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:

Ποιο είναι το σημερινό καθεστώς λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου από την εταιρία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.»; Πώς έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης και από την συσσώρευση οφειλών έναντι του Δημοσίου;

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν τα Υπουργεία για την ομαλή λειτουργία της μαρίνας;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων στη Μαρίνα Μεσολογγίου και ποιος ο συνολικός σχεδιασμός για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή της;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος