Κώστας Λύρος: «Ράμπες και χώροι υγιεινής ΑμεΑ σε Σχολεία του Δήμου I.Π. Μεσολογγίου»

Τη σύμβαση για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ υπέγραψε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου I.Π. Μεσολογγίου.

«Ο Δήμος I.Π. Μεσολογγίου αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, η οποία θα εξασφαλιστεί με τον σωστό σχεδιασμό, τη σωστή επιλογή υλικών και τον ορθό τρόπο κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προχωρά  σε παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου» ανέφερε με την υπογραφή της σύμβασης ο Κώστας Λύρος.

Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων όσο και στην βελτίωση υφιστάμενων ραμπών. Αντίστοιχα στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν στη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής.

Εργασίες θα γίνουν στις εξής σχολικές μονάδες: 

 1. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –  Κατασκευή ράμπας  και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 2. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή 3 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 3. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. 
 4. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή 4 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 5. 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή ράμπας καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 6. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας
 7. 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας
 8. 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας
 9. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.
 10. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 11. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – Κατασκευή ράμπας καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 12. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας
 13. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ – Κατασκευή δύο ραμπών  καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C.
 14. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ – Κατασκευή 4 ραμπών
 15. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ – Κατασκευή ράμπας  καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 16. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή ράμπας  καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 17. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 18. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή ράμπας καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 19. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – Κατασκευή 2 ραμπών
 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ – Κατασκευή 2 ραμπών
 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας
 23. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας
 24. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 25. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 26. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 27. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ – Κατασκευή 3 ραμπών  
 28. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 29. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 30. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή μιας ράμπας  
 31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ – Κατασκευή ράμπας καθώς και κατασκευή νέου W.C.  
 32. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή 6 ραμπών  καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 33. 1ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Κατασκευή 2 ραμπών  
 34. 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 35. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή 4 ραμπών
 36. ΓΕΛ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή 3 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 37. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ – Κατασκευή 3 ραμπών  καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 38. ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ – Κατασκευή 2 ραμπών  καθώς και ανακατασκευή των

υπαρχόντων W.C. 

 1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή 2 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 2. ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Κατασκευή 2 ραμπών καθώς και ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. 
 3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ  –  Ανακατασκευή των υπαρχόντων W.C. προκειμένου για την δημιουργία νέου W.C. βάσει προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων ΑμεΑ

 Το έργο θα εκτελεστεί σε 6 μήνες και χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα «Φιλόδημος») και το  Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με τα ποσά των €89.900 και € 31.100 με Φ.Π.Α. αντίστοιχα.