Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ορεινό ο.δ. Ακαρνανίας λόγω καιρικών φαινομένων

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Οδικό δίκτυο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας και για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω της έντονης χιονόπτωσης στην περιοχή ευθύνης μας απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λεωφορείων που κινούνται στο κάτωθι οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας:

αΣτο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 20 + 000 (όρια Τ.Κ. Ποταμούλας), έως την χ/θ 52 + 400 (γέφυρα Επισκοπής – όρια με Ν. Ευρυτανίας),

β. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδού Καλλιθέας – Προυσού, από το 1ο χλμ. μέχρι το 18ο χλμ (θέση Αραποκέφαλα),

γ. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδό Αγρινίου – Εμπεσού – Άρτας, από την χ/θ 73 + 000 (Τ.Κ. Πατιόπουλου), έως την χ/θ 93 + 000 (Καθαροβούνι Τ.Κ. Φλωριάδας) και

δ. Στο τμήμα της Επαρχ. Οδό Αμφιλοχίας – Εμπεσού, από το 10ο χλμ. έως το 20ο  χλμ..

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στο προαναφερόμενο οδικό δίκτυο, όλων των λοιπών κατηγοριών οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

ΑΡΘΡΟ (2)

Από τις απαγορεύσεις του άρθρου 1 της παρούσας, εξαιρούνται:

α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας,

β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι,

γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κλπ.)

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και παύει με την ανάκλησή της, εφόσον εκλείψουν οι έκτακτοι λόγοι που επέβαλαν αυτή.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, στο Α.Τ. Εμπεσού, στο Α.Τ. Αγ. Βλασίου, στο Α.Τ. Θέρμου και στο Α.Τ. Αμφιλοχίας, κατά τόπο αρμοδιότητας.