Το λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου

Συζητήθηκε στις 23/5/2017 εκτός ημερησίως διατάξεως σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει στην περιοχή μας σχετικά με το μεταχρωματικό έλκος του Πλατάνου.

Με βάση τα δεδομένα του Δασαρχείου Ναυπάκτου η ασθένεια πλέον ενδημεί και στην περιοχή μας κάτι το οποίο απαιτεί την λήψη μέτρων.

Η συγκεκριμένη ασθένεια έχει πάρει διαστάσεις σε όμορους Δήμους αλλά και σε περιοχές του Δήμου μας με αποτέλεσμα τη θανάτωση εκαντοντάδων δέντρων πλατάνου. Κρίνεται εξόχως επικίνδυνη και καθιστά όλους μας υπεύθυνους στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα μας, ώστε να μείνει μακριά από τα πλατάνια της πόλης μας γενικότερα και ειδικότερα των παραλιών μας.

Ο τρόπος μετάδοσης της ασθένεια γίνεται με καθαρά μη βιοτικούς παράγοντες (χρήση εργαλείων, μηχανημάτων κλπ), όταν όμως και εφόσον προσβάλλει ένα φυτό σχεδόν πάντα προσβάλει και τα διπλανά του, αφού οι ρίζες τους εφάπτονται η μια στην άλλη. Έτσι πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος των μηχανημάτων που εμπλέκονται σε εργασίες κοντά σε φυτά πλατάνων, αλλά και των εργαλείων κλάδευσης, κοπής κλπ, πάντα μετά από άδεια και από επιτόπια παρατήρηση των δέντρων από υπεύθυνο επιστήμονα ή αρμόδια αρχή.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με σχετική διαταγή που έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Δασαρχείο Ναυπάκτου απαγορεύεται η κλάδευση πλατάνου και επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια για συγκεκριμένο σκοπό.

Τα συμπτώματα αφορούν:

Α. Ξηράνσεις κλάδων κλαδίσκων και μετέπειτα σε μεγαλύτερους βραχίονες

Β. Μικροφυλλία, πενία, μειωμένη βλάστηση

Η ασθένεια εφόσον εντοπιστεί στα αρχικά της στάδια μπορεί να αναχαιτιστεί μερικώς με συγκεκριμένα μέτρα.

Όσον αναφορά στη ζώνη ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου:

  • Δεν επεμβαίνουμε με οποιασδήποτε μορφής εργαλείο σε αποκοπή κλάδων, κλαδίσκων στα πλατάνια των παραλιών. Οποιαδήποτε παρέμβαση τρίτου θα υπόκειται σε κυρώσεις.
  • Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη παρέμβασης επικοινωνούμε με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχει εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα επέμβει για την εργασία αυτή.
  • Οι εργασίες καθαρισμού των πλατάνων των παραλιών έχουν ήδη αρχίσει και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν,  όσον αφορά στις μικρές τομές. Για λόγους εύλογους γίνονται παρεμβάσεις που αφορούν επικίνδυνα ξερά μέλη των δέντρων και με βάση την γνώμη του υπεύθυνου επιστήμονα.
  • Ενημερώνουμε ΑΜΕΣΑ για οποιοδήποτε σύμπτωμα –όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, αφορά στα πλατάνια των παραλιών.

 

Τα πλατάνια των παραλιών της Ναυπάκτου δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην τύχη τους. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Το ΔΛΤΝ με ομόφωνη απόφαση του ζητά να κοινοποιηθεί η εν λόγω ανακοίνωση:

  1. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
  2. Σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της πόλης μας και όχι μόνο.
  3. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας για λήψη αποφάσεων.