Ο Μάριος Σαλμάς για την μετακίνηση και εγκατάσταση προσφύγων – μεταναστών στην Αιτ/νία

Δεδομένου ότι προβλέπονται μετακινήσεις προσφυγικών/ μεταναστευτικών πληθυσμών στην ενδοχώρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, στις 21/10/2019 υπεβλήθη ερώτημα προς τους κκ. Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών που αφορά στην εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων στην Αιτωλοακαρνανία.

Το ερώτημα αφορά στο πού και πότε θα γίνει η μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών και στο
γεγονός ότι οι τοπικοί πληθυσμοί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκφέρουν την άποψή τους για το
θέμα αυτό.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Θέμα «Εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην Αιτωλοακαρνανία »

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα προκειμένου να γίνει σωστότερη διαχείριση του μείζονος μεταναστευτικού προβλήματος και να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα με ανθρωπιστικό τρόπο προβλέπονται στο προσεχές διάστημα μεγάλες μετακινήσεις αυτών των πληθυσμών ανά τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει οι πολίτες που απαρτίζουν τις τοπικές κοινωνίες να γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί και να εκφράσουν την άποψή τους καθώς και τυχόν αντιπροτάσεις τους καθώς είναι γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας και των δομών που δύνανται να φιλοξενήσουν τους άτυχους αυτούς συνανθρώπους μας. Για τους λόγους αυτούς:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Αν θα μετακινηθούν προσφυγικοί/ μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην Αιτωλοακαρνανία , πού θα
μετεγκατασταθούν και ποιο το χρονοδιάγραμμα της μετακίνησης αυτής.

Ο ερωτών βουλευτής