Ματσούκι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του Παν. Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2023

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή της 1ης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2023 στις Κατηγορίες Κ-15 & Κ-17 στην Τ.Κ. Ματσουκίου»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  • Το υπ’ αριθ. 271192/34474 από 28.08.2023 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.  
  • Το υπ’ αριθ. 2390 από 09/08/2023 αίτηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, την συνημμένη σε αυτή την από 07/08/2023 Προκήρυξη της Ελληνική Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (επέχουσα θέση έγκρισης σύμφωνα με το από 29/08/2023 έγγραφο της Ε.Ο.Π.). 
  • Την υπ’ αριθ. 736/2023 από 29/08/2023 (ΑΔΑ:ΡΨ45Ω65-86Φ) Άδεια διεξαγωγής από τον Δήμο Αγρινίου. 
  • Την υπ’ αριθ. 2501/18/205-ε από 30/08/2023 Απόφασή μας.
  • Την υπ’ αριθ. 6313/23/1680949 από 29/08/2023 Αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και, 

Αποσκοπούντες στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης,  στην ασφάλεια των συμμετεχόντων και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά την διεξαγωγή της 1ης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2023 στις Κατηγορίες Κ-15 & Κ-17 στην Τ.Κ. Ματσουκίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΑΡΘΡΟ (1)

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας  της Επαρχιακής Οδού Ματσουκίου – Στράτου, σε όλο το μήκος αυτής, με ταυτόχρονη εκτροπή της στην Επαρχιακή Οδό Ματσουκίου – Σπολάιτας, κατά τις ώρες 15:00 – 19.30 της Παρασκευής  01/09/2023, κατά την διεξαγωγή της 1ης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2023 στις Κατηγορίες Κ-15 & Κ-17 στην Τ.Κ. Ματσουκίου, 

ΑΡΘΡΟ (2)

Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί  ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 01/09/2023 και ώρα 15:00.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου. 

 

Διαβάστε επίσης: Ακαδημίες Βόλεϊ Παναιτωλικού: Η πρώτη συνάντηση για τη νέα σεζόν