Μειωμένη αναμένεται η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών

Οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων του FEFAC για το 2022.

Η εξάπλωση των ζωονόσων καθώς και ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία είναι οι κύριοι παράγοντες που αναμένεται να οδηγήσουν στη μειωμένη ζήτηση για σύνθετες ζωοτροφές το 2022 στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων της FEFAC η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην ΕΕ για εκτρεφόμενα ζώα το 2022 εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 5 εκατ. τόνους (μείωση κατά 3,5% ετησίως) φτάνοντας τους 145 εκατ. τόνους σε σύγκριση με το 2021. Συγχρόνως, οι μεγάλες χώρες παραγωγής προβλέπουν μείωση της παραγωγής μεταξύ 8,8 και 1,5% ετησίως, λόγω των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού και της εξάπλωσης των ασθενειών των ζώων το 2022.

Μόνο οι παραγωγοί ζωοτροφών στις Βαλτικές χώρες, την Ιρλανδία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία αναμένεται να διατηρήσουν την παραγωγή ζωοτροφών στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο ΕΕ, όλοι οι κύριοι τομείς ζωοτροφών θα μειωθούν.

Περισσότερο αναμένεται να επηρεαστεί ο τομέας των χοιροτροφών. Η παραγωγή εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2021, λόγω της μείωσης του μεγέθους του κοπαδιού/του αριθμού των χοιρομητέρων ή ακόμα και της εγκατάλειψης των εκμεταλλεύσεων από τους κτηνοτρόφους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής και σε θέματα υγείας των ζώων, όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ).

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο Βέλγιο (-11%), τη Δανία (-9%), την Πορτογαλία (-8,4%), τη Γερμανία (-8%) και την Τσεχική Δημοκρατία (-7,4%). Οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο συνεχίζουν να αποψιλώνουν τα κοπάδια χοίρων τους για να μειώσουν τις γεωργικές περιβαλλοντικές εκπομπές, ενώ η Ρουμανία και η Πολωνία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ΑΠΧ.

Ο τομέας των ζωοτροφών για πουλερικά στην ΕΕ θα σημειώσει μείωση της παραγωγής κατά 3,4% το 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξάπλωση της γρίπης των πτηνών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι κτηνοτρόφοι, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, ενέργεια, συσκευασία) τόσο για τα αυγά όσο και για το κρέας πουλερικών, αναβάλλουν τους νέους κύκλους παραγωγής/αλλαγές σμήνους. Συγχρόνως, η εμπορική πολιτική της ΕΕ που προσφέρει προσωρινή πρόσβαση με «μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις» για τα ουκρανικά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ οδήγησε σε σημαντικές εισαγωγές κρέατος πουλερικών και αυγών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Επίσης, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα, οι αγρότες δυσκολεύονται να πουλήσουν προϊόντα υψηλής αξίας, όπως τα βιολογικά και τα προϊόντα ελεύθερης βοσκής.

Η παραγωγή ζωοτροφών για βοοειδή αναμένεται να μειωθεί κατά 1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τις αυξημένες πωλήσεις σύνθετων ζωοτροφών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι κτηνοτρόφοι έχουν μειώσει τα κοπάδια τους, αλλά και έχουν συντομεύσει τους κύκλους γαλακτοπαραγωγής τόσο για να ανταποκριθούν στις πράσινες πολιτικές όσο και για να μειώσουν τη χρήση ζωοτροφών.

e-ea.gr