Μετατόπιση νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος στις μεσημεριανές ώρες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.) εξετάζει το ενδεχόμενο μετατόπισης του ωραρίου του νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος στις μεσημεριανές ώρες.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση δύο βασικών προβλημάτων:

  • Περικοπές πράσινης ενέργειας: Η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. κορυφώνεται τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο η ζήτηση παραμένει χαμηλή.

Αυτό οδηγεί σε φαινόμενα υπερπαραγωγής και την ανάγκη για αποσύνδεση μονάδων Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα την απώλεια πράσινης ενέργειας.

  • Μηδενικές και αρνητικές τιμές: Η χαμηλή ζήτηση σε συνδυασμό με την υψηλή παραγωγή Α.Π.Ε. οδηγεί σε μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους παραγωγούς Α.Π.Ε. και επηρεάζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων στον τομέα.

Η μετατόπιση του νυχτερινού τιμολογίου στις μεσημεριανές ώρες έχει στόχο να:

  • Κινήσει τη ζήτηση προς τις μεσημεριανές ώρες: Με την προσφορά φθηνότερου ρεύματος τις μεσημεριανές ώρες, οι καταναλωτές θα μπορούν να μεταθέσουν μέρος της κατανάλωσής τους, μειώνοντας την ανάγκη για περικοπές ΑΠΕ.
  • Αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια: Η κατανάλωση φθηνότερης ενέργειας από ΑΠΕ θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση του δικτύου και στην στήριξη της στροφής προς καθαρές μορφές ενέργειας.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, το ΥΠ.ΕΝ. εξετάζει διάφορα σενάρια, όπως:

  • Μετατόπιση ωρών νυχτερινού τιμολογίου: Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου θα μπορούσε να μεταφερθεί εντελώς στις μεσημεριανές ώρες (π.χ. 11 π.μ. έως 4 μ.μ.).
  • Διζωνική χρέωση με έμφαση στις μεσημεριανές ώρες: Το νυχτερινό τιμολόγιο θα μπορούσε να διατηρηθεί, αλλά με χαμηλότερες τιμές στις μεσημεριανές ώρες.
  • Χρήση «έξυπνων» συσκευών: Το ΥΠ.ΕΝ. εξετάζει πρόγραμμα επιδοτήσεων για την αγορά «έξυπνων» οικιακών συσκευών που μπορούν να προγραμματιστούν να λειτουργούν αυτόματα στις ώρες με φθηνότερο ρεύμα.

Η υλοποίηση του μέτρου θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η συνεργασία με τη ΡΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, η ανταπόκριση των καταναλωτών και η ύπαρξη της απαραίτητης υποδομής.

Πλεονεκτήματα μετατόπισης νυχτερινού τιμολογίου:

  • Μείωση περικοπών Α.Π.Ε.: Περιορισμός της απώλειας πράσινης ενέργειας και βελτίωση της αξιοποίησης Α.Π.Ε.
  • Χαμηλότερο κόστος: Αξιοποίηση φθηνότερου ρεύματος από Α.Π.Ε. και πιθανή μείωση συνολικού κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές
  • Στήριξη πράσινης ανάπτυξης: Προώθηση της στροφής προς καθαρές μορφές ενέργειας και προσέλκυση επενδύσεων στον Tομέα Α.Π.Ε.

 

Διαβάστε επίσης: ΑΜΦΙΓΑΛ: Άμεση πρόσληψη τυροκόμου με μόνιμη απασχόληση