Μέτρο 9: Παρατείνεται η υποβολή αιτημάτων πληρωμής

3η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχου του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς της Γεωργίας και της Δασοκομίας» ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021.

e-ea.gr