Ναύπακτος: Διάθεση ξυλείας με προτεραιότητα στους ωφελούμενους του Κοιν. Παντοπωλείου

Διάθεση ξυλείας με προτεραιότητα στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

 Ανακοινώνεται ότι, η ξυλεία από τις κοπές των δένδρων, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, έχει μεταφερθεί στην «Ανακύκλωση για όλους ΑΕΚΚ ΙΚΚΕ», θέση Μπούκα Ναυπάκτου και θα διατίθεται κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ναυπακτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 2634 3 04430