Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αγρινίου – Οι ειδικότητες & τα δικαιολογητικά

Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας καθώς και για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την πρόσληψη εννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο  μηνών.

Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες, αλλά και για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ισχύει μέχρι την Κυριακή 15 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγρινίου:

 • 2 άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
 • 6 άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών
 • 1 άτομο κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Τα γενικά προσόντα Πρόσληψης:

 • Να είναι Έλληνες Πολίτες.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
 • Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και στο άρθρο 5 του ν. 2527/1997.

Η υποβολή αιτήσεων Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν κώλυμα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου δηλώνοντας την ακριβή Διεύθυνση Κατοικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται εντός 5 ημερών ήτοι από 11 Μαϊου 2022 έως και 15 Μαϊου 2022 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr

Ο Δήμος Αγρινίου μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις προκηρύξεις των θέσεων ΕΔΩ και ΕΔΩ.

protothema.gr