Νέες τουριστικές διαδρομές για να ανακαλύψετε τη Δυτ. Ελλάδα και την Απουλία

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020

Από τις 11 έως τις 12 Ιουλίου 2018 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, η συνάντηση για την έναρξη του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «P.A.T.H – Ενίσχυση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής μέσω της προώθησης του πεζοπορικού- ενναλακτικού τουρισμού και της εισαγωγής μιας νέας τουριστικής προσέγγισης / Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach».

 

Επικεφαλής του έργου στην έδρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Στο εταιρικό σχήμα του P.A.T.H συμμετέχει επίσης από την Ελλάδα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ από την Ιταλία συμμετέχουν τρεις εταίροι: το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Κατασκευών- Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας (ITC), ο Φορέας Διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου του Τάραντα και το Εθνικό Πάρκο της Alta Murgia.

Το έργο PATH, που χρηματοδοτείται για 863.947,63€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση του προγράμματος Interreg VA Greece-Italy, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση τουριστικών διαδρομών της διασυνοριακής περιοχής χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα στον τομέα του τουρισμού.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία θεματικών διαδρομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, που θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν υγρότοπούς, ορεινά μονοπάτια, ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας. Η δημιουργία των θεματικών διαδρομών πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, να αποκτούν πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές (π.χ. μέσα από την εξιστόρηση μύθων/προσωπικών ιστοριών που συνδέονται με τα σημεία ενδιαφέροντος), αλλά και να καταγράφουν την προσωπική τους εμπειρία. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επίσης στοχευμένες δράσεις για την κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση των διαδρομών, και για την ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων (φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών συλλόγων, τουριστικών επιχειρήσεων) σχετικά με την αξιοποίηση του νέου τουριστικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί.