Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου: 14 νέες δωρεές μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου ανακοινώνονται δεκατέσσερις (14) νέες δωρεές μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς το Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα:

Τρεις (3) Δωρεές αφορούν την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. 

Ένδεκα (11) που αφορούν το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας, που εδρεύει στο Δήμο Σαλαμίνας.

Θερμές ευχαριστίες προς τους ανωτέρω φορείς για την σπουδαία προσφορά τους.

Οι εγκρίσεις έγιναν ήδη αποδεκτές από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας την 28/12/2020 και οδεύουν στο πρακτικό στάδιο διάθεσης και υλοποίησης.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

Αν. Διοικητής του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»