Ο.Π.Ε.Κ.Α.: Τα επιδόματα του Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού:  Δικαιούχοι 762.862  –  201.318.910 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής:  Δικαιούχοι 329  –  165.840 ευρώ

Επίδομα Στέγασης:  Δικαιούχοι  257.953 – 31.598.913 ευρώ

ΕΕΕ:  Δικαιούχοι  216.608   –  48.077.056 ευρώ

Επίδομα Γέννησης:  Δικαιούχοι 12.448  –  12.502. 622 ευρώ

Αναπηρικά Επιδόματα:  Δικαιούχοι 172.973  –  72.093.829 ευρώ

Στεγαστική Συνδρομή:  Δικαιούχοι  874  –  302.946 ευρώ

Επίδομα Ομογενών:  Δικαιούχοι  6.496  – 228.821 ευρώ

Συντ. Ανασφ. Υπερηλικ.: Δικαιούχοι 19.317  –  6.543.339 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.624  –  4.041.935 ευρώ

Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι  76   –  60.107 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια:  Δικαιούχοι 3.270  –  223.396 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα:  Δικαιούχοι 39.102  –  10.624.775 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι  6  –  6.000 ευρώ

  • Σύνολο δικαιούχων:  1.507.938
  • Σύνολο καταβολών: 387.788.489 ευρώ

e-ea.gr