Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Νέα πληρωμή 2,24 εκατομμυρίων ευρώ

Από τις 21/07/2020 έως τις 23/07/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.245.289,97 €.

Oι πληρωμές αφορούν σε δράσεις όπως οι ομάδες παραγωγών, οι ελαιουργικοί φορείς, δασώσεις, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, ομάδες leader, νέοι αγρότες, γενετικοί πόροι κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΔΩ