Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμές 12,68 εκατ. ευρώ

Από τις 21/04/2022 έως τις 04/05/2022 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 12.683.018,20 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως τα σχέδια βελτίωσης, οι νέοι αγρότες, οι γενετικοί πόροι, οι ομάδες leader, τα μεταφορικά, επενδυτικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, μακροχρόνια παύση γαιών κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

e-ea.gr