Όλα τα λεφτά: Έτσι θα κατανεμηθούν οι Άμεσες Ενισχύσεις το 2023-2027

Αναλυτικά όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο.

Η  χρηματοδοτική  κατανομή  των  διαθέσιμων  κοινοτικών  πόρων  για  τις  Παρεμβάσεις  των  Άμεσων Ενισχύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027, μετά τη μεταφορά ποσοστού 10% των άμεσων ενισχύσεων στην αγροτική ανάπτυξη,  παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ: e-ea.gr