Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή των Αιτήσεων Ο.Σ.Δ.Ε. 2023

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συλλογή των αιτήσεων Ο.Σ.Δ.Ε. 2023 από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους δικαιούχους 640.416 οριστικές ΕΑΕ 2023 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του gov.gr, όπως και το 2022.

Συνεχίζεται η κατάθεση ΕΑΕ 2023 από ορισμένους δικαιούχους για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Έβρου, όπου για λόγους ανωτέρας βίας, που προκύπτουν από την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις Ο.Σ.Δ.Ε. έως την 6η Οκτωβρίου, χωρίς να επιβάλλεται ποινή εκπρόθεσμης δήλωσης.

Ήδη ξεκίνησε ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ακολουθεί η αποσφαλμάτωση των αιτήσεων Ο.Σ.Δ.Ε. 2023 προκειμένου ο Οργανισμός να προχωρήσει έγκαιρα στις διαδικασίες πληρωμής της προκαταβολής, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

 

Διαβάστε επίσης: «Υouth Pass»: Στις 9 Νοεμβρίου το άνοιγμα της πλατφόρμας – Δεκέμβριο η καταβολή της ενίσχυσης