H oμιλία Κωνσταντόπουλου, επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο στη συζήτηση που έγινε με τους φορείς είναι ένας : Διαδικασία fast track.

Αυτό τουλάχιστον ειπώθηκε από όλους τους εκπροσώπους των φορέων.

 

Το επείγον στραγγάλισε τη διαβούλευση και αφυδάτωσε την ανταλλαγή απόψεων.

Αυτή η διαδικασία αγαπητοί συνάδελφοι,  δε βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί στο παρόν σχέδιο Νόμου.

Στη συζήτηση επί των άρθρων, θα προσπαθήσω να συμβάλλω με τις προτάσεις μου  στη βελτίωσή τους.

Επισημαίνω ότι οι προτάσεις μας σε μεγάλο βαθμό είναι η κωδικοποίηση πληθώρας ερωτημάτων που μας έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Το σχέδιο Νόμου κατατέθηκε και συζητείται με τη μορφή του επείγοντος.

Αποτελείται ουσιαστικά από 5 άρθρα .

Το Άρθρο 1 τροποποιεί  το  ν.3848/2010 σε άρθρα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολείων .

Υπάρχουν ζητήματα ως προς τη διδακτική υπηρεσία ως  προϋπόθεση συμμετοχής και τη μοριοδότηση της.

Απαιτούνται βελτιώσεις σε σχέση με την αποτίμηση των επιστημονικών κριτηρίων.

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν οι διαδικασίες συνέντευξης , η υποβολή της δήλωσης προτίμησης  και η συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής.

Συγκεκριμένα για το άρθρο 1 παράγραφος 1α  προτείνουμε ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων να επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία , οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή  και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά.

Άρθρο 1 παρ 4

Όπου στις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία να λογίζεται ό,τι περιγράφεται στο ν.4327/21015 με τη συμπλήρωση και των Διευθυντών Εκπαίδευσης για στοιχειώδεις λόγους ισονομίας.

Άρθρο 1 παρ.6 παρ γ

Να ισχύσει ό,τι και στον ν.4327/2015, το δεύτερο πτυχίο μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Το πιστοποιητικό ΤΠΕ 2 μοριοδοτείται με 1 μόριο.

 

Άρθρο 6 παρ 3 περ β’

Η Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία παίρνει 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Είναι εκ του περισσού η αναφορά για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης εφόσον και το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν τους αφορά όπως περιγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου.

Προτείνουμε η μοριοδότηση στη καθοδηγητική εμπειρία να αυξηθεί στα 5μόρια  από 3 μόρια  κατ’ ανώτατο όριο.

Η άσκηση καθηκόντων επί θητεία στη Διοίκηση-Εποπτεία και Καινοτομία της Εκπαίδευσης όπως προβλέπεται από το ν.3848/2010 μοριοδοτείται για κάθε έτος με 0,5 μονάδες.

Η άσκηση καθηκόντων σε θέση Διευθυντή Σχολικής μονάδας και στις θέσεις επί θητεία μοριοδοτείται αθροιστικά με 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Εδώ θα σας προτείναμε, κύριε Υπουργέ, ότι για να υπάρξει δικαιοσύνη, ιδιαίτερα για τα στελέχη θητείας, χρειάζεται να υπάρξει μεταβατικότητα. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανέλαβαν μία θέση βάσει του νόμου 3848/2010 ή του νόμου 4327/2015 γνωρίζοντας, ότι η θητεία τους θεωρείται και διδακτική υπηρεσία σήμερα να απαξιώνονται.

Είχατε πει, κατά το παρελθόν, ότι «δεν θα αιφνιδίασε τους εκπαιδευτικούς».

 

Άρθρο 1 παράγραφος 6ζ :

Ζητάμε ό,τι και στον ν.3848/2010.

Η συνέντευξη να είναι από τράπεζα θεμάτων, να είναι μαγνητοφωνημένη και με αιτιολογημένη βαθμολογία.

Η δήλωση προτίμησης να γίνεται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ οργανικής και για ένα ακόμα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ επιλογής του υποψηφίου.

Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται μετά το πέρας της συνέντευξης και  την τελική ανακοίνωση του αξιολογικού πίνακα.

Καταθέσαμε σχετικές τροπολογίες και σας καλούμε να τις αποδεχτείτε.

Η συγκρότηση των συμβουλίων πρέπει να γίνεται με ανοικτή πρόσκληση και με τη δέσμευση ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα συμβούλια δεν θα είναι και υποψήφιοι Διευθυντές .

Έτσι θα διασφαλιστεί η επταμελής λειτουργία του Συμβουλίου σε όλη τη διαδικασία.

Δικαίωμα συμμετοχής κατά προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί με 20 εκπαιδευτική υπηρεσία και εμπειρία σε θέση Διευθυντή Διεύθυνσης, οι εκπαιδευτικοί με 20 έτη εκπαιδευτική υπηρεσία και εμπειρία σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και οι εκπαιδευτικοί με 15 έτη υπηρεσία.

Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να υπάρχουν απαγορευτικές θητείες στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, που αφορά τους υποψηφίους που δεν υπηρετούν σε σχολείο στην παρούσα φάση (Σχολικοί Σύμβουλοι – Διευθυντές Διευθύνσεων κ.λ.π.).

 

Άρθρο 2

Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι

Η παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ που λήγει την 31η Αυγούστου και μετατίθεται για τη 30η Νοεμβρίου 2017, ως προς το λειτουργικό μέρος είναι αναγκαίο κακό.

Όμως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με την καθυστέρηση των εκλογών, ευθύνη την οποία και έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας.

Άρθρο 3

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορά το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Επιχειρείται μια διευθέτηση η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση .

Λύνει ζητήματα μετατάξεων και αποσπάσεων του παραπάνω προσωπικού.

Η πρόβλεψη κάλυψης των λειτουργικών κενών στις δομές εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής είναι σε θετική κατεύθυνση.

 

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για τη δια βίου μάθηση και την  επαγγελματική εκπαίδευση κα μαθητεία.

Οι ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι προς θετική κατεύθυνση.

 

Συγκεκριμένα το  Άρθρο 4:

ü  Ορίζει τις διαδικασίες εγγραφής στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας.

ü  Καθορίζει τη διαδικασία για την έγκριση και λειτουργία των Τμημάτων προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

ü  Ενισχύει τη  συμμετοχή των αποφοίτων του « Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας για τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων επιπέδου 5 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ü  Περιγράφει τη διαδικασία απασχόλησης των εκπαιδευτικών στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης και τους πόρους για την αμοιβή των απασχολουμένων.

ü  Λειτουργεί κατ’ εξαίρεση ειδικό τμήμα ή τμήματα για τη φοίτηση μαθητών από τα ΕΠΑΛ ημερήσιου και εσπερινού προγράμματος.

ü  Συστήνει και λειτουργεί παράρτημα επαγγελματικού Λυκείου σε νησιά που δεν λειτουργεί Επαγγελματικό Λύκειο.

Εμείς προτείνουμε :

ü  Η διάρκεια σπουδών στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας να είναι 9μηνη.

ü  Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο (μία ημέρα) και επαγγελματική εκπαίδευση σε χώρους εργασίας (τέσσερις ημέρες).

ü  Οι κάτοχοι Πτυχίου Ειδικότητας επιπέδου 5 μπορούν να εγγραφούν, υπό προϋποθέσεις, σε αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) χωρίς εξετάσεις.

 

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος

Oι Αλλαγές σε σχέση με τον Νόμο 3512/2006 είναι οι παρακάτω:

Επειδή καταργήθηκε η θέση του Γενικού Διευθυντή Θρησκευμάτων, πρέπει να αλλάξει η σύνθεση του Δ.Σ. του Τεμένους.

Σύμφωνα με το ΝΣΚ αυτό γίνεται με νόμο.

Στη θέση του Γενικού Διευθυντή Θρησκευμάτων τοποθετείται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης.

Αντί για εκπρόσωπος της Ακαδημίας Αθηνών,  στο Δ.Σ. θα συμμετέχει ένας νομικός με εξειδίκευση στα θέματα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Ο οργανισμός λειτουργίας του Τεμένους θα εκδοθεί μέσω Π.Δ και όχι με ΚΥΑ.

Αυτό γίνεται για να έχει περάσει από τον προληπτικό έλεγχο του ΣτΕ.

Ορίζεται ότι οι εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, ο ένας θα είναι αιρετός και ο άλλος υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων.

Είναι απαραίτητο ο ένας να είναι υπάλληλος, για να υπάρχει διοικητική συνέχεια.

Επισημαίνουμε κα τονίζουμε ότι  η κυβέρνηση οφείλει να είναι πολύ προσεχτική στις επιλογές των προσώπων που θα οριστούν στο Δ.Σ.

Ζητάτε  ευρύτερη συναίνεση για την ψήφιση των άρθρων ,  άρα θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα για τη συγκρότηση και να αναζητήσετε για τη συγκρότηση , πρόσωπα κοινής αποδοχής.

Κύριε Πρόεδρε ,

Κύριε Υπουργέ,

Το ζήτημα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, δεν μπορεί παρά να συνδέεται άμεσα με αλλαγές στην Οργάνωση και τη Διοίκηση της εκπαίδευσης.

Η διοίκηση στην εκπαίδευση λειτουργεί και υπηρετεί αποκλειστικά το σχολείο και τις λειτουργίες του .

Απαιτείται, κατά τη γνώμη μας τα στελέχη και ιδιαίτερα οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων να στελεχώνονται με Εκπαιδευτικούς όχι μόνο υψηλών προσόντων, αλλά και ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης πολύπλοκων καταστάσεων.

Θεωρούμε αναγκαίο να είχαν προηγηθεί αλλαγές που εκκρεμούν χρόνια και αφορούν, ενδεικτικά:

  • Τη διαμόρφωση νέου Καθηκοντολόγιου, στη κατεύθυνση αλλαγών
  • Την αποκέντρωση με ενδυνάμωση Περιφερειακών Διευθύνσεων.
  • Την αλλαγή του ρόλου ώστε οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μετεξελιχθούν σε ουσιαστικά κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
  • Την ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας
  • και της δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί, να αξιολογεί το έργο της.
  • Τη Διαμόρφωση Κανονισμού λειτουργίας σχολικής μονάδας.
  • Την ανάπτυξη  ενός Συστήματος Επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης Εκπαιδευτικών & Στελεχών της εκπαίδευσης και σύνδεσης του σχολείου με τα Πανεπιστήμια και την Έρευνα.
  • Τις πολιτικές Εποπτείας όσον αφορά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών στην εκπαίδευση.

 

Έχουμε τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι αποτελεί αναγκαιότητα ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, η εφαρμογή της, η αξιολόγηση των επιδράσεων από την εφαρμογή της , η συνεχής ανατροφοδότηση και προσαρμογή του πλαισίου, αλλά και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Δεν το έχουμε καταφέρει.

Ίσως έχουμε μια ευκαιρία ακόμα και καλό είναι να ξεκινήσουμε από σήμερα με την αποδοχή των προτάσεων μας , που είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

 

Τέλος θα ήθελα να πω ότι με έκπληξη είδα ότι εξαιρούνται της μοριοδότησης τα ΚΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, Γνώριζαν ότι η υπηρεσία τους λογίζεται ως διδακτική

με βάση τον ν. 3848/2010 και τον 4327/2015.

Διδάσκουν σε μαθητές σπουδαστές όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σε εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας.

Σε πλαίσιο και μεθοδολογία που το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει.

Με προσδιορισμένο διδακτικό ωράριο.

Πώς λοιπόν τους λέτε σήμερα ότι η υπηρεσία τους αυτή δεν είναι διδακτική ;

κ. Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, στο πέρας της διαδικασίας και ακούγοντας και εσάς κύριε Υπουργέ, θα τοποθετηθώ και στην ψήφιση των άρθρων.