Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την Απεργία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ο.Ε.Π.Φ.Υ.) και Εκπρόσωποι των Συλλόγων Μελών της πραγματοποίησαν στις 19/10/2022 εκ νέου συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Π.Φ.Υ. κ. Μάριο Θεμιστοκλέους για τα κάτωθι ζητήματα που απασχολούν δομές και εργαζόμενους:

1. Νόμος 4931/13-5-2022
• Άμεση ταυτόχρονη υλοποίηση του νόμου σε ότι αφορά τις θέσεις προϊσταμένων για όλα τα Κέντρα Υγείας για τα οποία προβλέπονται καθώς επίσης και για Κ.Υ. άγονων περιοχών τα οποία εξαιρούνται από τον ισχύοντα νόμο ενώ απαριθμούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Ο Γενικός συμφώνησε να παρέμβει για την επίσπευση της διαδικασίας σε συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου και τις Υπε επί της εφαρμογής του νόμου.

• Προσθήκη των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων στο άρθρο 43 παρ.12.

Θα πρέπει να υλοποιηθεί με τροπολογία σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα

• Επίσπευση έκδοσης προεδρικού διατάγματος βάση του νόμου προκειμένου να προχωρήσουν οι μετατάξεις υπαλλήλων που φέρουν ανώτατους τίτλους σπουδών και θα καλύψουν αντικείμενα εργασίας που απουσιάζουν από τις δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. ενώ η παροχή των υπηρεσιών τους συνιστά επιτακτική ανάγκη για τον πολίτη.

• Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους κλάδους εργαζομένων. Υλοποίηση δέσμευσης του Υπ. Υγείας και Γεν. Γραμματέα Π.Φ.Υ. προς την Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. για άμεση καταβολή του επιδόματος σε όλους τους Επισκέπτες Υγείας. (κατάθεση προτεινόμενης διάταξης νόμου από την Ομοσπονδία).

Για τους επισκέπτες υγείας θα κατατεθεί η σχετική διάταξη σε νόμο έπειτα από επεξεργασία του Νομικού Συμβούλου.

• Κατοίκον αιμοληψίες από τα στελέχη των Κέντρων Υγείας.

Η άμεση εφαρμογή της εν λόγω παροχής υπηρεσίας υλοποιείται με τις αρμοδιότητες των Υ.ΠΕ. και με σχετικά έγγραφα τους προς τις μονάδες υγείας.

2. Εργαστηριακός Τομέας Δημοσίων Δομών Π.Φ.Υ.

• Κατάθεση πρότασης διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων όλων των Κ.Υ.

Δημιουργία Κέντρων Διάγνωσης ανά Υ.ΠΕ. σε 24ωρη βάση.

Παρουσιάστηκε η τελματική κατάσταση των εργαστηρίων Κ.Υ. της επαρχίας.

Υπήρξε θετική ανταπόκριση και επιπλέον τονίστηκε ότι θα πρέπει άμεσα να δοθεί η λύση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εργαστηριακού τομέα καθώς και η ενημέρωση και άμεση πρόσβαση των πολιτών.

3. Πρόταση για ανάπτυξη εντός των Κ.Υ. Αστικού Τύπου συμβουλευτικών κέντρων διαχείρισης ασθενών με άνοια για άτομα και οικογένειες με εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

Η πρόταση είναι πολύ καλή. Θα πρέπει να συζητηθεί με την Υφυπουργό Υγείας κ. Ράπτη.

4. Άμεση έκδοσης απόφασης για την παράταση των συμβάσεων επαγγελματιών της κοινοτικής νοσηλευτικής που απασχολούνται στα Κ.Υ. και των οποίων οι συμβάσεις λήγουν.

Το εν λόγω ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων της κ. Γκάγκα. (Η ομοσπονδία κατέθεσε εξαιρετικά επείγον έγγραφο για την ανανέωση των συμβάσεων προς την Αναπληρώτρια Υπ. Υγείας)

5. Ξεχωριστή προκήρυξη μόνιμου προσωπικού για τις δημόσιες δομές ΠΦΥ έπειτα από εκτίμηση των πραγματικών αναγκών. Η πρόταση της Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. είχε βρει απολύτως σύμφωνο τον Υπ. Υγείας.

Ισότιμη μοριοδότηση επικουρικού προσωπικού των Κ.Υ. και προσωπικού των ΤΟΜΥ όπως και για το προσωπικό των νοσοκομείων και λοιπών φορέων.

Η πρόταση είναι σωστή. Σε ότι αφορά το προσωπικό των ΤΟΜΥ θα έχει την δυνατότητα να παραμείνει στο σύστημα υγείας μέσω προκήρυξης για τις ΤΟΜΥ.

6. Ασθενοφόρα Κ.Υ. και πληρώματα Ε.Κ.Α.Β. Η ομοσπονδία παρέθεσε παραδείγματα Κ.Υ. που είτε δεν έχουν ασθενοφόρο είτε δεν έχουν οδηγούς ασθενοφόρων με αποτέλεσμα την επικίνδυνη μεταφορά ασθενών.

Υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει συνεργασίες φορέων προκειμένου να λυθεί το θέμα των οδηγών ασθενοφόρων και θα εξεταστεί. Σε ότι αφορά τα ασθενοφόρα το Υπουργείο έχει την άμεση οικονομική δυνατότητα να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αυτό υπάρχει και ζητήθηκε και η συνδρομή της ομοσπονδίας σε αυτή την κατεύθυνση.

7. Επαναφορά πρότασης της Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. για Διευθύνσεις Π.Φ.Υ. στις Υ.ΠΕ. με στελέχωση εκπροσώπων όλων των επαγγελματικών κλάδων στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας.

Νομοσχέδιο αποκλειστικά για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα υπάρξει με το νέο έτος. Η πρόταση είναι θετική.

8. Κατάργηση διοικουσών επιτροπών ΚΥ (Νόμος 4486/2017 άρθρο 46). Σε πολλές περιπτώσεις πλήρως αναρμόδιοι με τον χώρο της υγείας τοποθετούνται σε αυτές με αμφίβολο και καταχρηστικού χαρακτήρα έργο.

Η Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. προειδοποιεί με κινητοποιήσεις σε Κ.Υ. όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε εργαζόμενους επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματος της.

Θα εξεταστεί η περίπτωση της τροποποίησης των αρμοδιοτήτων τους.

9. Καταβολή οφειλόμενων υπερωριών και εξαιρέσιμων, αμοιβές στελεχών εμβολιαστικών κέντρων.

Θα γίνει παρέμβαση εκ νέου από τον Γενικό στις Υ.ΠΕ. όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα.

10. Επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας κλειστού χώρου (άρθρο 99 Ν.4600/2019) στους επαγγελματίες που υπηρετούν στα Τ.Ε.Π. των Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας. (κατάθεση σχετικής διάταξης από την ομοσπονδία)

Θα επανεξεταστεί η πρόταση προκειμένου πιθανή υλοποίηση της να μη δημιουργήσει προβλήματα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Συνάδελφοι,

Για την Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. το πιο σημαντικό από όλα είναι η ενδυνάμωση του ρόλου της μέσω των μελών της πανελλαδικά. Για ακόμη μία φορά τονίζεται ότι εκπροσωπεί αποκλειστικά τα στελέχη όλων των επαγγελματικών κλάδων όλων των δημοσίων δομών Π.Φ.Υ. και απευθύνει πρόσκληση για την καθολική εγγραφή των εργαζομένων στα πρωτοβάθμια σωματεία της.

Γίνεστε μέλη της για να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη, σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση καθώς και αλληλεπίδραση σε καθετί που οδηγεί τον καθένα ξεχωριστά και όλους μας μαζί στην προάσπιση και διεκδίκηση του μέλλοντος της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της βιωσιμότητας των δομών της και της εξασφάλισης του έργου των επαγγελματιών της.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.
Ο Πρόεδρος — Η Γενική Γραμματέας
Λεωνίδας Βιτωράτος — Ιωάννα Τσιρίγκα