Πανευρυτανικός Σύλλογος Αιτωλ/νίας: Πρόσκληση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανευρυτανικού Συλλόγου

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα τακτικά μέλη
του Πανευρυτανικού Συλλόγου Ν. Αιτωλ/νίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η
Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δ.Σ. του Δήμου Αγρίνιου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο (πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος) με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Απολογισμός-Έγκριση πεπραγμένων ετών 2020-2021
  2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  3. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών
  4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
  5. Τακτοποίηση οφειλών του Συλλόγου, συλλογή συνδρομών των μελών.
  6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.

(Η προσέλευση θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την προστασία από την πανδημία covid-19. Κατά την προσέλευση των μελών θα γίνεται έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή ράπιντ τέστ)

 

Για τον Πανευρυτανικό Σύλλογο Αιτ/νίας

Η Πρόεδρος

ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Η Γεν. Γραμματέας

ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ