Παρακολουθείστε σε ζωντανή μετάδοση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Παρακολουθείστε σε ζωντανή μετάδοση την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για το 2018 που διεξάγεται επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.