Παρέμβαση για ανοιχτές διαδικασίες και διαφάνεια στις νέες συμβάσεις

Κοινή επιστολή από ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ και ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ προς υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Γεωργίας 4.0.

Διαφάνεια, ελευθερία, ανοιχτές διαδικασίες και επαναφορά στην κανονικότητα και την κοινή λογική ζητούν με κοινή τους παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ και ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, τονίζοντας ότι ο ρόλος και το έργο του Φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης πρέπει να επανεξετασθεί με την λογική ανοικτού οικοσυστήματος με τεκμηριωμένες διαφανείς διαδικασίες, εύλογου κόστους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

είναι παραδεκτό ότι το ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. που λήγει στις 13/03/2020 έχει ξεπεραστεί και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, καθώς ο ρόλος και το έργο του Φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης πρέπει να επανεξετασθεί με την λογική ανοικτού οικοσυστήματος με τεκμηριωμένες διαφανείς διαδικασίες, εύλογου κόστους.

Με δεδομένο ότι ο φορέας Συντονισμού- GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρέχει με δυσανάλογα μεγάλο κόστος αφενός μια υπολογιστική υποδομή που φιλοξενεί το λογισμικό υποβολής αιτήσεων που ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου μια δυναμική σειρά αναφορών λαθών για τις αιτήσεις που συλλέγονται και που παράγονται από λογισμικό αποσφαλμάτωσης, το οποίο δε μπορεί και δε πρέπει να διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο λογισμικό διασταυρωτικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραθέτουμε τις προτάσεις μας.

Οι προτάσεις μας, λοιπόν, αφορούν:

  1. Για την υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας του λογισμικού υποβολής των αιτήσεων, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα το κυβερνητικό νέφος (G-Cloud). Θεωρούμε ότι κατά προτεραιότητα με τη δική σας καταλυτική παρέμβαση το αρμόδιο Υπουργείο μπορεί να κινηθεί τάχιστα και να λύσει όλα τα διαδικαστικά και τεχνολογικά θέματα. Αν αυτό δε μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί το κόστος με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με δεδομένο ότι αυτό θα το αναλάβουν τα ΚΥΔ. Τα ανωτέρω πρέπει να προβλεφθούν στη νέα σύμβαση που θα υπογράψουν τα ΚΥΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2020.
  2.  Για το λογισμικό παραγωγής των αναφορών λαθών, θέτουμε το απλό ερώτημα γιατί δεν το παρέχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μιας και κάθε χρόνο στην σύμβαση που υπογράφει με τον Τεχνικό του Σύμβουλο υπάρχει πρόνοια για ένα παρόμοιο λογισμικό, με δεδομένο ότι αυτό ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεχθούμε ότι το κατάλληλο λογισμικό δεν μπορεί να παρασχεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΚΥΔ, τότε μια δημόσια ανάρτηση των προδιαγραφών ανάπτυξη αυτού του λογισμικού θα επιτρέψει να προκύψουν διάφορες πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκδόσεις λογισμικού από διάφορους σχετικούς παρόχους και ας επιλέξουν με όρους αγοράς τα ΚΥΔ ποιο λογισμικό θα χρησιμοποιήσουν. Τα ανωτέρω πρέπει να προβλεφθούν στη νέα σύμβαση που θα υπογράψουν τα ΚΥΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2020.

Οι παραπάνω προτάσεις μας συνθέτουν ένα ανοιχτό σύστημα με όρους υγιούς ανταγωνισμού, δίχως αναίτιους αποκλεισμούς που οδηγούν σε αθέμιτες πρακτικές, δεν αποκλείουν δε κανέναν από τη συμμετοχή του στο σύστημα.

Για τυχόν επεξηγήσεις, διαπιστώσεις και απαντήσεις είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.