Πληρωμή αποζημιώσεων σε επιπλέον 329 αλιείς εξαιτίας της Ουκρανικής κρίσης

Πληρωμή αποζημιώσεων σε επιπλέον 329 αλιείς εξαιτίας της Ουκρανικής κρίσης

Μετά από συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, η Γενική Γραμματέας του Υπ.Α.Α.Τ. Χριστιάνα Καλογήρου, µε Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 539/10.3.2023 Απόφασης Ένταξης Πράξεων για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε απὀ την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της δράσης του 2 του μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, αποφάσισε την ένταξη στο παραπάνω καθεστώς 329 αλιέων, οι οποίοι είχαν καταθέσει ενστάσεις, επί της αρχικής απόφασης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την επιδίκαση αποζημιώσεως στους αλιείς, τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση και η δαπάνη αυξήθηκε  κατά 604.511,79 ευρώ με το συνολικό πόσο που θα δοθεί να ανέρχεται στα  44.215.546,64 ευρώ.

Πληρωμή αποζημιώσεων σε επιπλέον 329 αλιείς εξαιτίας της Ουκρανικής κρίσης

 

Διαβάστε επίσης: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Υπ.Α.Α.Τ. και Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας