Πώς θα επιδοτηθούν δάνεια επιχειρήσεων

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν οι τελικές λεπτομέρειες για την επιδότηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης έχει σταλεί στους θεσμούς και τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη συμφωνία.

 Σύμφωνα με την ελληνική πρόταση, πρώτα θα ξεκινήσει ένα προσωρινό πρόγραμμα επιδότησης τόκων μέσα από ένα σύστημα το οποίο ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό το μέτρο θα παίξει έναν μεταβατικό ρόλο μέχρι να ανοίξει το πρόγραμμα “Γέφυρα 2” από το υπ. Οικονομικών για επιδότηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό θα μοιάζει με εκείνο για τα φυσικά πρόσωπα (πχ εννεάμηνη επιδότηση δόσεων). Η ελληνική κυβέρνηση προτείνει την επιδότηση τόκων και κεφαλαίου (δηλαδή επιδότηση της δόσης) εξετάζοντας παράλληλα τις πηγές χρηματοδότησης, όπως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται σε συνεργασία τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το προσωρινό μέτρο θα αφορά μάλλον σε επιδότηση τόκων. Γίνεται προσπάθεια ώστε το “Γέφυρα 2” για τις μικρομεσαίες από Απρίλιο να επιδοτεί τόκο και κεφάλαιο.

Η ελληνική πρόταση, η οποία εστάλη, σύμφωνα με πηγές, την Παρασκευή από την Αθήνα στους θεσμούς, προβλέπει τα κριτήρια ένταξης, τη διάρκεια, τον τρόπο επιδότησης, το ποσοστό επιδότησης και τον τρόπο χρηματοδότησης του προγράμματος.

Από πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα προγράμματα αυτά θα αφορούν μόνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή θα αποκλείονται οι μεγάλες, ακόμα κι αν έχουν υποστεί μεγάλη πτώση του τζίρου. Για αυτές τις περιπτώσεις, η ελληνική κυβέρνηση συζητά με τους θεσμούς την επέκταση της πρόσφατης σύστασης της Κομισιόν για στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία (Covid-related). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να γίνεται χρήση των πακέτων στήριξης από την Ε.Ε. και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν θα θεωρείται κρατική ενίσχυση. Όπως για παράδειγμα συνέβη κάτι αντίστοιχο στην περίπτωση των αεροπορικών εταιρειών.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απομένει να οριστούν τα μεγέθη τους, δηλαδή ποια επιχείρηση θα θεωρείται μικρή ή μεσαία για τα ελληνικά δεδομένα, και εάν θα μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες (όπως οι ατομικές επιχειρήσεις).

Το άλλο κριτήριο αφορά στον προσδιορισμό του “πληττόμενου” δανειολήπτη. Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, σε αυτό το σημείο υπάρχει κοινή γραμμή με Κομισιόν και άλλες χώρες-μέλη. Δηλαδή, όποια απώλεια αποδεικνύεται ότι προέκυψε από την πανδημία και ιδιαίτερα λόγω κυβερνητικών μέτρων (lockdown) – με άλλα λόγια δεν μπορούσαν να ανοίξουν με νόμο ακόμα κι αν ήθελαν ή μπορούσαν βάσει οικονομικών μεγεθών – τότε οι περιπτώσεις αυτές θα εντάσσονται στο πρόγραμμα. Για τις υπόλοιπες, η κυβέρνηση έχει προτείνει ένα ποσοστό πτώσης τζίρου, άνω του οποίου θα προκύπτει ζημία λόγω πανδημίας και, συνεπώς, δικαίωμα για ένταξη στο πρόγραμμα.

Το τελευταίο θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η συζήτηση με τους θεσμούς σχετίζεται με το ύψος της χρηματοδότησης που θα κρίνει το ποσοστό και τη διάρκεια της επιδότησης. Σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση εξετάζει στην πρότασή της και τη χρήση κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ.


Του Λεωνίδα Στεργίου | capital.gr