Προκλητική κατανομή για επισκευαστικές δαπάνες 2018 σε μόνο τέσσερα σχολεία

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης – μετά από την υπ’ αριθ. 193/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – προέβη στην κατανομή ποσού 45.833,50 ευρώ για την κάλυψη επισκευαστικών δαπανών και την διέθεσε… μόνο σε τέσσερις (4) σχολικές μονάδες!

Συγκεκριμένα η Σχολική Επιτροπή δια της Προέδρου της κας Ειρήνης Καλαμάκη, κατένειμε τα παρακάτω ποσά:

  1. 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου 15.000 €
  2. 1ο Γεν. Λύκειο Μεσολογγίου 4.000 €
  3. Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου 500 €
  4. ΕΠΑΛ Κατοχής 7.200 €

Σύνολο κατανομής  26.700 €

και κράτησε για τον… εαυτό της, το ποσό των 19.133,50 € να το διαθέσει κατά το δοκούν και προφανώς να κάνει αντίστοιχη μικροπολιτική προς τις σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης.

Δύο σχολιασμοί επί του προκειμένου:

α) Ο ευτελισμός της όποιας διαδικασίας κατανομής και των ελάχιστων χρημάτων που διατίθενται, αποτελεί πρόκληση και δημιουργεί αναστάτωση μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με ποια κριτήρια επιλέξατε τα σχολεία στα οποία διαθέτετε πιστώσεις και πώς αξιολογήσατε το σύνολο των υφιστάμενων αναγκών;

β) Με δεδομένο ότι υπάρχουν 15 έως 16 σχολικές μονάδες στη Β/θμια εκπαίδευση, έχετε αναλογιστεί το μέτρο των αντιδράσεων σε τέτοιου είδους προκλητικές αποφάσεις;

Τέλος μία ευθεία ερώτηση προς την κα Πρόεδρο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής: Για ποιο λόγο δεν κατανείματε 19.133,50 ευρώ από τη διαθέσιμη πίστωση; Δεν υπάρχουν ανάγκες ή θέλετε και εσείς, στο μέτρο που σας αναλογεί, να ασκήσετε μικροπολιτική εξουσία στο χώρο της Β/θμιας εκπαίδευσης;

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας.  

 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»