Στο προσκήνιο ξανά η γεωθερμία – Οι προοπτικές στην Αιτωλοακαρνανία

Στο προσκήνιο ξανά η γεωθερμία – Οι προοπτικές στην Αιτωλοακαρνανία

Ολοκληρώθηκε η υποβολή φακέλων, με προσφορές υποψηφίων, για τον διεθνή διαγωνισμό εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας εντοπισμού γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις μη χαρακτηρισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στη νότια λεκάνη Στρυμόνα, στο δυτικό Δέλτα Νέστου, στον Ακροπόταμο Καβάλας και στην νότια λεκάνη – Δέλτα του Έβρου.

Συνολικά, κατατέθηκαν πέντε φάκελοι με προσφορές από τους υποψηφίους, χωριστά για κάθε περιοχή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών αποσφράγισε, παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων, τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα συνεχίσει με την αξιολόγηση των τεχνικών – οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει τη γεωθερμική έρευνα, με στόχο την ηλεκτροπαραγωγή που ξεκινά και πάλι -μετά από μία δεκαετία- υπό νέο, πλήρως επικαιροποιημένο, θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, στηρίζει τις προσπάθειες αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασίες από 30°C έως 90°C) για την ανάπτυξη δικτύων αστικής τηλεθέρμανσης και οργανωμένης διάθεσης θερμικής ενέργειας σε μονάδες του πρωτογενούς τομέα (λ.χ. σε θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.), αλλά και για εφαρμογές σε ήπιες βιοτεχνικές – βιομηχανικές δράσεις.

Οι προοπτικές στην Αιτωλοακαρνανία

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου είχε αναφερθεί στην ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων παρουσιάζοντας σχετική μελέτη για τη γεωθερμική έρευνα στην Δυτική Ελλάδα, η οποία έρευνα άρχισε το Δεκέμβριο του 1995.

Από την αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων προκύπτει ότι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει γεωθερμικό ενδιαφέρον αναφορικά με τη γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, στο οποίο συνηγορούν η παρουσία θερμών πηγών, οι θερμοκρασίες των νερών γεωτρήσεων, η γεωλογική δομή της εν λόγω περιοχής, η ευνοϊκή τεκτονική, η ανοδική πορεία εβαποριτών [γύψων, ανυδριτών, ορυκτών αλάτων] κ.λπ.

Στη συνέχεια οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή Ρίζας Αντιρρίου όπου εντοπίσθηκαν γεωτρήσεις και πηγάδια με θερμοκρασίες που έφθαναν μέχρι και τους 25οC σε μια περιοχή που μέχρι τότε δεν υπήρχαν ενδείξεις ύπαρξης θερμών εκδηλώσεων.

Στην περιοχή αυτή και στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ενέργειας του Β΄Κ.Π.Σ έγινε γεώτρηση ερευνητικού χαρακτήρα με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα (36ο -38ο C στα 140 m). Γενικά η περιοχή θεωρήθηκε θετική για ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Νέες δράσεις για την προστασία των υδάτων και τη δημόσια υγεία από την Π.Δ.Ε.