Προσλήψεις προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ. στο Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι  στα πλαίσια προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:62ΤΠ465ΦΥ0-ΓΛΨ) εγκρίθηκαν για την τοπική μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Μεσολογγίου οι παρακάτω θέσεις:

  • Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
  • Π.Ε. ή Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΙΑ (1) 
  • Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΙΑ (1)

Η πρόσληψη θα είναι διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι την λήξη του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/3/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/4/2021 και ώρα 23:59.