Οι Πρωτεύσαντες του 5ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου

Οι Πρωτεύσαντες του 5ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου είναι οι εξής:

  • Σταματίου Ευάγγελος 18.509
  • Φεγκούλη Βασιλική 18.295
  • Κορέτσης Χρήστος 17.398

Ο πρώτος μαθητής στην ομάδα προσανατολισμού Υγείας, η δεύτερη μαθήτρια στην ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές και ο τρίτος μαθητής στην ομάδα προσανατολισμού Οικονομία – Πληροφoρική.