Προβλέψεις για γάλα, βόειο και χοίρειο κρέας και πουλερικά

Σύμφωνα με τη βραχυπρόθεσμη έκθεση προοπτικών, που δημοσίευσε σήμερα η Ε.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλότερες μέσες τιμές νωπού γάλακτος και το κόστος των εισροών που παραμένει υψηλό, οι παραδόσεις γάλακτος στην Ε.Ε. το 2023 θα μπορούσαν να είναι 0,2% χαμηλότερες από πέρυσι, καθώς οι σφαγές είναι πιθανό να επιταχυνθούν το καλοκαίρι για να εξισορροπηθεί η οικονομική κατάσταση σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Έχουν ήδη παρατηρηθεί κάποια πρώιμα σημάδια σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε.

Οι εξαγωγές της Ε.Ε. αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, βουτύρου και προϊόντων ορού γάλακτος αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 33%, 11% και 5% από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2023.

Αυτό οφείλεται στη μείωση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ε.Ε. και στην αυξημένη ανταγωνιστικότητά τους σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές. Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην αναμενόμενη ανάκαμψη των εξαγωγών, ιδίως για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

Η παραγωγή βοείου κρέατος στην Ε.Ε. κατέγραψε μείωση 3,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους και αναμένεται να σημειώσει μείωση 1,8% φέτος. Η χαμηλότερη προσφορά βοείου κρέατος συνεχίζει να υποστηρίζει τις τιμές παραγωγού βοείου κρέατος στην Ε.Ε.

Η κατανάλωση βοείου κρέατος συνεχίζει να μειώνεται στην Ε.Ε. με 1,7% λιγότερο από πέρυσι, στα 10 κιλά κατά κεφαλήν.

Οι χαμηλοί αριθμοί σφαγμένων χοίρων στην αγορά της Ε.Ε. συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις υψηλές τιμές των χοίρων, ενώ η ζήτηση στην Ε.Ε. παραμένει υψηλή. Ωστόσο, η κατά κεφαλήν κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε. θα μπορούσε να μειωθεί και να είναι περίπου 30,4 κιλά το 2023.

Σε αντίθεση με τις εξελίξεις στους τομείς του βοείου κρέατος και του χοιρείου κρέατος, που υποφέρουν από τη μείωση των κοπαδιών αναπαραγωγής και το υψηλό κόστος των εισροών (κυρίως ζωοτροφών), η παραγωγή πουλερικών στην Ε.Ε. θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 2,4% το 2023. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση πουλερικών στην Ε.Ε. θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν κατά 1 κιλό, Αυτό δεν αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες σε άλλους τύπους κρέατος, και έτσι η συνολική κατανάλωση κρέατος στην Ε.Ε. θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,7 kg (-1%) το 2023.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Αγροτουρισμός και αγροτικά προϊόντα