Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση Σ.Δ.Ε. στον Δήμο Ναυπακτίας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στον Δήμο Ναυπακτίας (Σ.Δ.Ε. Ναυπάκτου), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι καινοτόμα δημόσια σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 18 μήνες (2 σχολικά έτη).  Απευθύνονται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος σπουδών ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου. 

Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Στόχος τους είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον Ν.2525/1997 και αποτελούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Ντίνου Τσουκαλά, για την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

Σημειώνεται πως, για τη στέγαση του Σ.Δ.Ε. Ναυπάκτου έχουν εξασφαλιστεί αίθουσες στο 1ου ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου (δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία αίθουσα καθηγητών και μία αίθουσα Διευθυντή) και έως σήμερα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών 91 δημότες.