Ψηφιακή έκθεση για την Μικρή Περιμετρική της Πάτρας από την Π.Δ.Ε. (Βίντεο)

Ολοκληρώθηκε και είναι προσβάσιμη στο κοινό η εικονική ψηφιακή έκθεση που αφορά την πορεία υλοποίησης της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας έως και την ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για τρισδιάστατο εκθεσιακό χώρο, στα «δωμάτια» του οποίου αποτυπώνονται όλες οι φάσεις του έργου με χρονολογική σειρά.

Η έκθεση, εκτός από την εξέλιξη των εργασιών, αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες (δωμάτια) που η καθεμία εστιάζει και στις αλλαγές που επήλθαν μαζί με την Μικρή Περιμετρική, όπως η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Άνω Πόλης, η ανάδειξη του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, οι σήραγγες που δημιουργήθηκαν, αλλά και η διαμόρφωση του Κόμβου Κουρτέση.

Ο ψηφιακός χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο εικονικό περιβάλλον, να ακούσει την ιστορία στο χρόνο, να αντλήσει πληροφορίες για το έργο και να ακολουθήσει όποια διαδρομή τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Η δημιουργία της έκθεσης εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δημοσιότητας που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προβολή και ανάδειξη των έργων ΕΣΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή συνεργάζονται στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υιοθετώντας σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα.

Για την ψηφιακή έκθεση που αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης της Μικρής Περιμετρικής το οπτικοακουστικό υλικό διάθεσε από το προσωπικό του αρχείο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Λυκούργος Σταματελάτος, η φωνητική περιήγηση γίνεται από τη δημοσιογράφο Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου σε κείμενα του δημοσιογράφου Ισίδωρου Σιδερόπουλου, ενώ το δημιουργικό μέρος ανέλαβε ο δημοσιογράφος Χρήστος Ξάνθης, ο οποίος χρησιμοποίησε την δωρεάν εφαρμογή ARTSTEPS της ελληνικής εταιρίας DATAVERSE – Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής.

Περιηγηθείτε ψηφιακά στην έκθεση στο σύνδεσμο: https://www.artsteps.com/embed/5c418cee8cb84101977ea8fd/1280/720