Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας: Συνεδρίαση για την αντιπυρική περίοδο

Στις 14 Μαΐου 2024, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας, με σκοπό την οργάνωση και την ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο 2024.

Συζητήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από πυρκαγιές, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες κάθε εμπλεκόμενου Φορέα
 • Τις διαθέσιμες δυνάμεις και μέσα
 • Τις ιδιαιτερότητες της περιοχής

Συμμετέχοντες:

 • Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κος. Αθανάσιος Τορουνίδης
 • Αντιδήμαρχοι Δήμου Αμφιλοχίας
 • Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Δήμου Αμφιλοχίας
 • Διοικητές Αστυνομικού Τμήματος, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Λιμενικού Σταθμού Αμφιλοχίας
 • Δασάρχης Αμφιλοχίας
 • Εκπρόσωποι Κέντρου Υγείας Αμφιλοχίας, Ε.ΚΑΒ και Κοινοτήτων Δήμου Αμφιλοχίας
 • Υπηρεσιακά στελέχη Δήμου Αμφιλοχίας

Βασικά σημεία συζήτησης:

 • Η πληθώρα αρμοδιοτήτων και ενεργειών που οφείλουν να αναλάβουν οι Δήμοι, χωρίς την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη
 • Η έλλειψη πόρων καθιστά δύσκολη την υλοποίηση προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας
 • Η αναγκαιότητα στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών
 • Η σημασία του ρόλου των Προέδρων Κοινοτήτων ως άμεσων συνεργατών του Δήμου στην Πολιτική Προστασία
 • Η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

Κύριες αποφάσεις:

 • Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων, παρεμβάσεων και ενεργειών πυροπροστασίας
 • Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 • Επαναλαμβανόμενη ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και τους ρόλους κάθε φορέα
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη πυρκαγιών

Συμπέρασμα:

Η Συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας έθεσε τα θεμέλια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου 2024.

Η στενή συνεργασία, η συντονισμένη δράση και η ενημέρωση των πολιτών αποτελούν κλειδιά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών.

 

Διαβάστε επίσης: Δήμος Αγρινίου: «Όταν βγάζετε κλαδιά στα σκουπίδια ενημερώστε μας, αλλιώς πρόστιμο»