Σπάνιες Φυλές: Διοικητικοί έλεγχοι και μετά πληρωμές

Εγκύκλιος Διοικητικού ελέγχου πληρωμής των Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της εν λόγω Δράσης διενεργείται διοικητικός έλεγχος στο 100% των οριστικών Αιτημάτων Πληρωμής από τους αρμόδιους ελεγκτές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της πληρωμής.

Ο έλεγχος διενεργείται ανά έτος δέσμευσης και πρόσκλησης (1 ο έτος για την 1η πρόσκληση από 2/4/2018 έως και 1/4/2019 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης και για τη 2η πρόσκληση από 13/5/2019 έως και 12/5/2020 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης).

Ειδικότερα για το έτος Αιτήσεων 2022 και λόγω της διεξαγωγής της εν λόγω πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του κυβερνητικού νέφους, οι διοικητικοί έλεγχοι για την 1η πληρωμή θα διεξαγθούν μέσω αρχείων. Στα εν λόγω αρχεία θα συμπληρωθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων, σε επίπεδο Α.Φ.Μ. και θα αφορούν ζωική κατηγορία, πλήθος ζώων και αντίστοιχη φυλή αποτυπώνοντας την κατάσταση της εκμετάλλευσης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου και πριν την ολοκλήρωση του έτους δεσμεύσεων της Δράσης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος με οδηγίες για όλες τις Καρτέλες (Πρόβατα-Αίγες –Χοίροι, Βοοειδή, Ίπποι) ΕΔΩ

e-ea.gr