Κ. Σπηλιόπουλος: Απαράδεκτος o τρόπος λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής

Είναι γνωστό ότι στην οικονομική επιτροπή του περιφερειακού συμβουλίου υπάρχει διαμορφωμένη πλασματική πλειοψηφία με τροποποίηση του νόμου, για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Το σκεπτικό της κυβέρνησης ήταν να υπάρχει δυνατότητα διακυβέρνησης και διοίκησης των περιφερειών, αφού η πλειοψηφία των οικονομικών και όχι μόνο θεμάτων παραπέμπονται στην επιτροπή αυτή. 

Από τη λειτουργία της επιτροπής αυτής μετά από ένα χρόνο μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Αφορμή στάθηκε η τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, συγκεκριμένα η 59η τακτική συνεδρίαση κατά την 2-11-2020. Με το 7ο θέμα η περιφερειακή αρχή εισηγήθηκε <<Έγκριση εξειδίκευσης ποσού για τη συνδιοργάνωση ΠΔΕ – ΠΕ Ηλείας με το αθλητικό σωματείο <<Σφήκα>> διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο <<Save Music>> που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2020 με δαπάνη μέχρι του ποσού 10.500 ευρώ με ΦΠΑ>>.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η επιχορήγηση αυτή θα δοθεί στο αθλητικό σωματείο <<Σφήκα>> που ιδρύθηκε το 2006 για τη διοργάνωση διαδικτυακού φεστιβάλ μουσικής κλπ.

Επειδή βρισκόμαστε στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 με πολλούς περιορισμούς και με τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και αυτοί κυρίως του πολιτισμού. Θεωρούμε αυτού του τύπου τις επιχορηγήσεις άστοχες και προκλητικές προς τους τοπικούς δημιουργούς του πολιτισμού που βρίσκονται στην ανεργία.

Τέτοιου είδους αποσπασματικές επιχορηγήσεις έρχονται τακτικά στην οικονομική επιτροπή και δείχνουν έναν παλαιοκομματικό τρόπο λειτουργίας προς την περιφέρεια.

Ασφαλώς αυτά τα θέματα βρίσκουν αντίθετες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά ψηφίζονται από την διαμορφωμένη πλειοψηφία που έδωσε η κυβέρνηση στην περιφερειακή αρχή.

Συγκεκριμένα έχουμε προτείνει να υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός ενίσχυσης εκδηλώσεων πολιτισμικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια και πληροφόρηση όλων των σχετικών φορέων, κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί άλλωστε η περιφερειακή αρχή και δεν έγινε ποτέ πράξη. Αντίθετα, εφαρμόζονται λογικές και μέθοδοι παραγοντισμού και πολιτικής εκμετάλλευσης.

Θεωρούμε τον τρόπο λειτουργίας αυτό απαράδεκτο και προσβλητικό προς τους πολίτες, που ανέμεναν από τη νέα ηγεσία της περιφέρειας άλλο τρόπο, άλλο ύφος και άλλο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Εμείς ως αντιπολίτευση θα ασκήσουμε τη σθεναρή μας αντίσταση στα φαινόμενα παλαιοκομματισμου και θα ενημερώνουμε τακτικά τους πολίτες για τη λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου αλλά και των περιφερειακών επιτροπών.