Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης με τη διοίκηση του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στη συνάντηση, στελέχη της διοίκησης είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν στον αντιπεριφερειάρχη μια σειρά από αιτήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου της Αιτωλοακαρνανίας, ζητώντας τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και τη συνεργασία της Περιφέρειας για τη δρομολόγηση λύσεων.

Ο αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Καλλίμορφος, αφού ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη για τις δράσεις και τις δομές της Ένωσης Αγρινίου, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μείζον για την Αιτωλοακαρνανία θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και στα συνοδά ζητήματα που προκύπτουν, ενώ ειδική αναφορά έγινε και για τα προγράμματα του ΠΑΑ, όπως και για ζητήματα που άπτονται του εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων, της εκπαίδευσης-έρευνας στον αγροτικό χώρο, στο αρδευτικό, στην προστασία και ανάδειξη-πιστοποίηση τοπικών προϊόντων.

Παράλληλα, στη σύσκεψη στην οποία μετείχαν ακόμη ο πρόεδρος του Εποπτικού και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης κ. Διονύσης Καραπάνος και ο διευθυντής του Συνεταιρισμού κ. Νίκος Καζαντζής, κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις για κοινές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες και θα συζητηθούν διεξοδικότερα σε επόμενες συναντήσεις, όπως δεσμεύτηκε ο κ Μητρόπουλος.