Συνάντηση του Δ. Τραπεζιώτη με το σύλλογο εργαζόμενων του Δήμου Αγρινίου (Photos)

Συνάντηση του Δ. Τραπεζιώτη με το σύλλογο εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

για την θεσμική εξυγείανση και τον δημοκρατικό εξορθολογισμό της διοίκησης

Την Τετάρτη  20/9 ο υποψήφιος δήμαρχος Αγρινίου Δημήτρης Τραπεζιώτης στο πλαίσιο της περιοδείας του στο κέντρο του Αγρινίου μαζί και με υποψήφιους του συνδυασμού «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είχε συνάντηση με τον Σύλλογο των Εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε  ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων κ. Κομματάς έθεσε τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους τα οποία είναι τα εξής :

Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (Συνέχιση του Γκαράζ, ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας κλπ.).

Υπερωρίες προσωπικού – Έλλειψη προσωπικού.

Εργασιακό Νομοσχέδιο μη αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο για εξαήμερη εργασία. Μονιμοποίηση ΕΣΠΑ.

Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο και απόδοση χωρίς διαδικασίες έφεσης των διεκδικήσεων των εργαζομένων σε ΜΑΠ παλαιότερων ετών κλπ.

Αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και προμήθεια επιπλέον για τις υπηρεσίες του Δήμου (αυτοκίνητα , μηχανήματα κλπ.).

Ο κ. Τραπεζιώτης  αφού άκουσε τα αιτήματα των εργαζομένων συμφώνησε μαζί τους και τα υιοθέτησε στο συνολό τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρότασή του για την Δημόσια Διοίκηση και στις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της και ανέλυσε την πρότασή του η οποία έχει ως παρακάτω:

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (OPEN DATA) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ο θεμέλιος λίθος, η ultima ratio κάθε διοικητικής πράξης και δράσης

Ο Δήμος θα πρέπει να δρα, λειτουργεί και να αποφασίζει με βάση τις αρχές που απορρέουν από το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο που διαγράφεται από το Σύνταγμα, το Διοικητικό Δίκαιο, τις πολιτικές αρχές της δημοκρατίας και τις νέες αξιακές μορφές νομιμοποίησης της διοίκησης : νομιμότητα, ισότητα, διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και καλή πίστη, αναλογικότητα και αποκέντρωση, συμμετοχή, διαβούλευση και λογοδοσία.

Μετατρέπουμε τη διοικητική δομή σε ένα «νέο δημόσιο χώρο», δηλ. χώρο συμμετοχής, διαβούλευσης και δημοσιότητας. Το πρότυπο της μονομερώς αποφασίζουσας δημόσιας διοίκησης είναι πλέον ξεπερασμένο.

Η συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και την νομιμοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

·        ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
·        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
·        ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
·        ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
·        ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

·        Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

 

Μια από τις Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αρχή της Τοπικής Αυτονομίας που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ε.Χ.Τ.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 1850/1989.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ κατ’ αρχήν απέναντι στο Κράτος, στην κεντρική διοίκηση. Η Τ.Α. ήταν πάντοτε ιστορικά και διαχρονικά η κύρια αντιπολιτευτική δύναμη απέναντι στην συγκεντρωτική και αυταρχική εξουσία και εδώ εδράζεται ο διεκδικητικός χαρακτήρας που οφείλει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.  Συνεπώς στόχος μας είναι η αποκέντρωση με ΙΣΧΥΡΗ  και ΒΙΩΣΙΜΗ Τ.Α. που άλλωστε είναι σταθερή και αναντικατάστατη στρατηγική του κινήματος της Τ.Α.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ απέναντι και στα πολιτικά κόμματα. Η Τ.Α. δεν είναι υπόθεση στενά κομματικών διαδικασιών.

·        ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ (ενδοδημοτική)  αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών με:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟ
·         ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Η χάρτα αυτή καθιερώνεται για πρώτη φορά με το άρθρο 214 του ν. 3463/2006 για την ενημέρωση, καθοδήγηση και διευκόλυνση του δημότη στις καθημερινές του συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα με το δήμο. Στο δήμο Αγρινίου ουδέποτε καταρτίστηκε τέτοια χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη.

·         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Δημοτικοί ανταποκριτές για την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των δημοτών

Ο δήμος μας θα πρέπει να συστήσει ειδικό αυτοτελές γραφείο με υπαλλήλους (δημοτικούς ανταποκριτές) για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του ή στα Κ.Ε.Π. (άρθρο 98 του ν. 3852/2010).

·         Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έχει ως αποστολή του να εξετάζει αναφορές και καταγγελίες για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου και των επιχειρήσεών του (άρθρο 77 του ν. 3852/2010).

 

Τέλος  τόνισε ότι βασικό στοιχείο της δικής του διοίκησης,  με την ανάληψη των καθηκόντων του στο Δήμο,  θα είναι η αξιοκρατία, η δημοκρατία στο εσωτερικό της  και η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεδομένου μάλιστα ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του κτιρίου των καπναποθηκών Παπαστράτου, επειδή δεν υπήρχε πρόσβαση για άτομο ΑμΕΑ υποψήφιο του συνδυασμού,  ο Δημ. Τραπεζιώτης κατήγγειλε το γεγονός του αποκλεισμού της πρόσβασης των ΑμΕΑ και των ατόμων με αναπηρίες στις Υπηρεσίες του Δήμου , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και σε άλλα δημόσια κτίρια.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου τόνισε ότι το υπό διαβούλευση εργασιακό νομοσχέδιο μετατρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια σε επαίτες απέναντι στον Υπουργό προκειμένου να διατηρήσουν κάποια από τα ΝΠΔΔ ενώ δεν καταργεί τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς οι οποίοι μετατρέπονται σε παραμάγαζα των Δημάρχων καταργώντας τις Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των Δήμων.

Επίσης καταργεί την πενθήμερη εργασία δημιουργώντας ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι είναι επαγγελματίες και είναι πάντα στο πλευρό των Δημοτικών Αρχών αρωγοί στην προσπάθεια υλοποίησης του οράματός τους.

 

Διαβάστε επίσης: Ομιλία Μίλτου Ζαμπάρα στην Ολομέλεια της Βουλής