Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου (Photos)

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Άμεση υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»,  υπό τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Μίμη Σκορδόπουλο.

Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν στην ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας,  το συντονισμό των φορέων, τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο και τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. 

Συζητήθηκε ακόμη η αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και η  ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κ.λπ.) στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Πρόκειται για την Ετήσια Τακτική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Αγρινίου με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου Αγρινίου και λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

 

Διαβάστε επίσης: Συνάντηση του Δήμαρχου Αγρινίου με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων Ο.Τ.Α. Αιτωλοακαρνανίας