Συντήρηση και βελτίωση του οδικού άξονα Πογωνιά – Πλαγιά

 

Έργα ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινούν σύντομα, από την Πογωνιά έως τα όρια του οικισμού Πλαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου, παρουσία και του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Γιώργου Σύρμου.

Η «συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Πογωνιάς – Πλαγιάς προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, με τις οποίες θα ολοκληρωθούν εργασίες που είχαν ξεκινήσει με προηγούμενη εργολαβία, αλλά δεν περατώθηκαν, ενώ προβλέπεται και η πλήρης κατασκευή άλλων τμημάτων δρόμου, καθώς επίσης η σύνδεσή του με τους υπάρχοντες δημοτικούς δρόμους στην περιοχή του έργου.

Μεταξύ άλλων  οι εργασίες θα εκτελεστούν είναι:

  • Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης σε σημεία που δεν έχουν κατασκευαστεί, σύμφωνα με την μελέτη.
  • Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων σε σημεία που δεν έχουν κατασκευαστεί.
  • Κατασκευή επιχωμάτων και οπλισμένων επιχωμάτων ή συμπλήρωση υπαρχόντων.
  • Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα 
  • Κατασκευή Τοίχων αντιστήριξης σαρζανέτ. 
  • Οδοστρωσία με την κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους και δύο στρώσεων βάσεως πλάτους 8,50 μέτρων.  

 

 • Ασφαλτόστρωση όλου του δρόμου πλάτους 7,50 μέτρων
 • Σήμανση (τοποθέτηση πινακίδων και πλαστικών οριοδεικτών) καθώς και διαγράμμιση του οδοστρώματος.  
 • Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.