Σύσκεψη για τις Ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις Αγροτών

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά για τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις στον Αγροτικό Τομέα κατά την επόμενη περίοδο.

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, κ. Νικόλας Κουλοχέρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α., κ. Δημήτριος Σκάλκος, η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χριστιάνα Καλογήρου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συνάντηση εργασίας εξετάστηκαν ζητήματα προώθησης των αποζημιώσεων αγροτών από τον ΕΛ.Γ.Α., θέματα αξιοποίησης καθεστώτων ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (De Minimis) του γεωργικού τομέα για ενίσχυση αγροτών, καθώς και δυνατότητες χρήσης άλλων πλαισίων και εργαλείων κρατικών ενισχύσεων, όπως του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Κατά τη σχετική συζήτηση δρομολογήθηκαν τα επόμενα βήματα για να δοθούν λύσεις στα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών, λόγω των ζημιών στις καλλιέργειες και των επιπτώσεων στο εισόδημα των αγροτών, ως συνέπεια αφενός της κλιματικής κρίσης και αφετέρου της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά, και στο πλαίσιο λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, προχωρούμε στην εξεύρεση λύσεων για τη στήριξη και την αποζημίωση των αγροτών που υφίστανται ζημιές στις καλλιέργειές τους λόγω αντίξοων, ή και ακραίων, καιρικών συνθηκών και φαινομένων. Πρόκειται για στήριξη που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο το εύρος της χώρας. Αφορά, λοιπόν, και τη Μαγνησία και τους αγρότες της περιοχής που έχουν υποστεί ζημιές στις καλλιέργειες τους -όπως μήλα, κάστανα, αχλάδια και άλλες καλλιέργειες- την τελευταία περίοδο».

e-ea.gr