Θέρμο: Την Τετάρτη Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέρμο: Την Τετάρτη Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η πρώτη Συνεδρίαση, η οποία είναι ειδική, ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θέρμου θα διεξαχθεί στις.

Η δεύτερη Συνεδρίαση, η οποία είναι τακτική, ώρα 19:00, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

«Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση της ΕΕΛ Θέρμου» στα πλαίσια του Υποέργου «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό Ο.Π.Σ. Τ.Α. 5164462»

«Αποδοχή, ποσού 5.940,00 για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 με σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού»

«Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» «Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη»

«Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών κ.α. αναφορικά με υπόχρεους από Κοινότητα Αγίας Σοφίας (άρθρο 174 του ν.3463/2006)»

«Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Παμφίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παμφίου «Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ»»

«Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. και 1ουΠ.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»»

«Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κοινότητας Ανάληψης Δήμου Θέρμου»»

«Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου»»

«Παράταση προθεσμίας (1η) εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων οικίσκων κατασκήνωσης Δήμου Θέρμου»»

«Έγκριση 4ηςπαράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Αποκατάσταση και ενίσχυση αντιστηρίξεων σε υποδομές Δήμου Θέρμου»»

«Παράταση προθεσμίας (2η) εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση κτιρίου και αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου και λοιπών δράσεων πρόσβασης και ασφάλειας μαθητών Δήμου Θέρμου»»

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»»

Οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο».

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της Συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε βίντεο και όλες οι Συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

 

Διαβάστε επίσης: Σπύρος Κωνσταντάρας: «Πάντα νικάει η αλήθεια, η συνέπεια, η διαφάνεια, η εντιμότητα και τα καθαρά χέρια