Τοποθέτηση Παυσανία Παπαγεωργίου στο συμβούλιο των υπουργών Παιδείας στις Βρυξέλλες

Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανία Παπαγεωργίου για τον διάλογο σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή προοπτική, κατά την οποία η Νέα Γενιά πρέπει ν’ ακουστεί ξεκάθαρα

Η εισήγηση έχει ως εξής:

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολυεπίπεδες προκλήσεις, με κυριότερη την αδυναμία των περισσοτέρων κρατών-μελών να κατοχυρώσουν στους νέους πολίτες τους για το μέλλον, το επίπεδο ζωής που παρείχαν στο πρόσφατο παρελθόν. Και η αδυναμία αυτή, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες-επιταχυντές οδηγεί συχνά τους νέους στην απογοήτευση απ’ το Ευρωπαϊκό ιδεώδες, στην απομάκρυνση από τα κοινά και σε τελική φάση στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Ο μόνος τρόπος για να ανακόψουμε αυτή την εξέλιξη είναι ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον επαναπροσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Προοπτικής. Σε αυτόν τον διάλογο οφείλουμε να εμπλέξουμε τους νέους. Σε αυτόν τον διάλογο πρέπει η νέα γενιά της Ευρώπης  ν’ ακουστεί ξεκάθαρα και με σαφήνεια. Και για να γίνει αυτό, ο μόνος άμεσος τρόπος είναι να «κατέβει» η Πολιτεία θεσμικά στο «ύψος» των νέων. Να τους εντάξει στη λειτουργία της και όχι απλά να υποκρίνεται ότι ενδιαφέρεται ν’ ακούσει αυτά που έχουν να πουν.

Κυρίες και κύριοι, στις 9 Μαΐου σε συνέντευξη τύπου στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, εξήγγειλε την επανίδρυση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τους νέους από έναν τυπικό διαχειριστή και υλοποιητή προγραμμάτων  σε ένα όργανο χάραξης και συντονισμού οριζόντιας κυβερνητικής πολιτικής για του νέους. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από ένα έτος από τη θεσμοθέτηση της ψήφου στα 17, γεγονός που αποδεικνύει ότι όχι μόνο αντιλαμβανόμαστε τους νέους ως πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο ως άξονα πολιτικής.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα το νέο αυτό θεσμικό όργανο έχει τρεις κεντρικούς στόχους.

Α. Να επαναφέρει την επικοινωνία των θεσμών και της πολιτείας με τους Νέους και να τους ξανακάνει ενεργά μέλη της.

Β. Να ολοκληρώσει την χάραξη της Εθνικής στρατηγικής για τους νέους με συμμετοχή των ίδιων των νέων

Γ. Να κατοχυρώσει  ίσες ευκαιρίες για όλους τους Νέους στην απόκτηση μόρφωσης και δεξιοτήτων, στη συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων

 

Για να τα επιτύχουμε αυτά προχωρήσαμε ήδη στις κάτωθι ενέργειες:

-Εδραιώσαμε τη συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως με Δήμους, στους οποίους καταγράφεται μεγάλη συγκέντρωση νεολαίας (κυρίως επειδή στην περιφέρειά τους διαθέτουν τριτοβάθμια ιδρύματα), μέσω της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, συμφωνώντας τους άξονες της κοινής μας δράσης.

Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα πόλεων και δήμων, που θα αναπτύξουν υπηρεσίες και προγράμματα εστιασμένα στις ανάγκες των νέων, θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και θα ανταλλάσσουν καλές πρακτικές

-Δημιουργούμε δίκτυο info kiosks-info points σε κεντρικά σημεία των 7 μεγάλων μητροπολιτικών αστικών κέντρων, όπου youth workers θα εργάζονται με/ για τους νέους, προκειμένου να υποστηρίξουν την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη, ενεργοποιώντας τους παράλληλα ώστε ν’ αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία. Στους δε μικρότερους δήμους ενεργοποιούμε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της παρουσίας περισσότερων των 200 Κέντρων Κοινότητας για τους ίδιους σκοπούς

– Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα πολιτικά όργανα της Κεντρικής Κυβέρνηση θα καταθέτουν τις επιμέρους δράσεις τους και τους στόχους τους για τη νεολαία ώστε να παρακολουθούνται κεντρικά και να διασυνδέονται αλλά και να αξιολογούνται από τους ίδιους τους εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα νέους.

 

Κυρίες και κύριοι, η βιολογική νεότητα αποτελεί από μόνη της εχέγγυο για ένα καλύτερο μέλλον –χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές παράμετροι. Προγράμματα όπως το Erasmus+ σίγουρα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και ενισχύουν. Οι δεξιότητες όμως και πάνω απ’ όλα η παιδεία και η  μόρφωση των νέων είναι το εισιτήριο για να βρουν τη θέση τους στην Ευρώπη. Η πολιτικοποίησή τους στα κρατικά και ευρωπαϊκά κοινά περνάει μέσα από την ανάπτυξη και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές. Θα πρέπει να χαράξουμε πολιτικές που να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να εξελίξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Η τεχνολογία και τα νέα μέσα είναι τα εργαλεία για να επαναφέρουμε την άμεση και ίση συμμετοχή των νέων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ειδικά σε αυτό τον χώρο του Συμβουλίου γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς γλωσσικά εμπόδια, συνεννοείσαι καλύτερα. Μαθαίνοντας, λοιπόν, τη γλώσσα των νέων -την ψηφιακή εκδοχή της γλώσσας τους- τους δίνουμε έμπνευση και δύναμη να μας απαντήσουν. Και αυτός ο Ψηφιακός διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης, άρα και το δικό τους μέλλον. Μόνο με μια τέτοια στροφή και άνοιγμα στους νέους η Ευρώπη θα μπορέσει να ανανεώσει το όραμα των λαών υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης και να νοηματοδοτήσει τις προσπάθειές τους.