Τουρισμός και τον Χειμώνα στην Ελλάδα – 16% πάνω οι αφίξεις τουριστών, ξεπέρασαν τους 600.000 για πρώτη φορά

Τον καλύτερο Ιανουάριο όλων των εποχών καταγράφουν τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού για τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο φαίνεται αποδίδει ταχύτερα του αναμενόμενου.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2018 διαμορφώθηκε στις 604.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 22,1%, καθώς και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 7,3%.

Πιο αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 21,7% και διαμορφώθηκε στις 62.000 ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 22,1% και διαμορφώθηκε στις 8.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 9,4% και διαμορφώθηκε στις 22.000 ταξιδιώτες.

Στην αλλαγή του μοντέλου του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε και η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι το 2016 και το 2017 η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου επιτεύχθηκε, το 2018 στόχος της εθνικής τουριστικής πολιτικής, όπως δήλωσε, είναι να έχουμε τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Προκειμένου μέσα από την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη μεταξύ των χειμερινών προορισμών της χώρας και των περισσότερο δημοφιλών θερινών να εξασφαλιστεί με βιώσιμο τρόπο η συνεχής άνοδος όλων των μεγεθών (αφίξεις, έσοδα).