Βγαίνουν στη σύνταξη με νέα όρια οφειλών

Ανοίγει ο δρόμος προς τη συνταξιοδότηση για τρεις μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων οφειλετών του ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ, με τα νέα αυξημένα πλαφόν οφειλών που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη. Με τις διατάξεις του τροποποιήθηκαν τα όρια των οφειλών που μπορούν να έχουν τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και διευρύνθηκαν οι κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους με την προϋπόθεση ότι η οφειλή τους θα εξοφλείται τμηματικά με παρακράτηση από τη σύνταξη. Πρόκειται κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς, συμβολαιογράφους αλλά και αγρότες.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων που δεν μπορούσε να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω οφειλής, έχει τώρα αυτή τη δυνατότητα, τόσο λόγω της αύξησης του πλαφόν, όσο και λόγω της αποσύνδεσης του ορίου από το είδος της οφειλής, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μέσος όρος των προσαυξήσεων στις οφειλές αγγίζει ποσοστό 20% του συνολικού ποσού οφειλής.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

– Το συνολικό ποσό της οφειλής μέχρι των ανωτέρω ορίων κατά περίπτωση παρακρατείται τμηματικά σε δόσεις από τη σύνταξη, ως ανώτατος αριθμός δόσεων ορίζονται οι 60 δόσεις και το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους – επιστήμονες κ.λπ. – και 30 ευρώ για τους αγρότες.

– Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα που απονέμει τη σύνταξη και, εάν στη σύνταξη συμμετέχει ο πρώην ΟΓΑ, το επιμέρους ποσό οφειλής εντάσσεται στο όριο των 6.000 ευρώ.

– Εάν το ποσό οφειλής είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ ή ειδικά για τους προερχόμενους από τον τέως ΟΓΑ από 6.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής να εξοφλήσει το υπερβάλλον, σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

Οι τρεις κατηγορίες

Οι τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που μπορούν άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης είναι:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) που είχαν βασικές οφειλές άνω των 14.202 ευρώ και συνολικό χρέος (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) κάτω από 20.000 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ διαχώριζαν την οφειλή σε κύρια και προσαυξήσεις και απέρριπταν τις αιτήσεις ρύθμισης της οφειλής και αποπληρωμής της μέσω της σύνταξης εάν το ποσό της κύριας οφειλής υπερέβαινε τα 14.202 ευρώ, ακόμη κι αν το σύνολο της οφειλής δεν ξεπερνούσε τα 20.000 ευρώ. Πλέον, με τη νέα διάταξη, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ. Καταργείται δηλαδή η υφιστάμενη διάκριση σε κεφάλαιο ύψους 14.202 ευρώ και προσαυξήσεις – πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, κάτι που απλοποιεί τις διαδικασίες.

2. Αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, εργολήπτες, συμβολαιογράφοι, υγειονομικοί, γενικώς ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι οφείλουν πάνω από 15.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν, καθώς οι αιτήσεις όσων χρωστούσαν από 15.000 ευρώ και πάνω απορρίπτονταν μέχρι το χρέος τους να πέσει στις 15.000. Πλέον το όριο των οφειλών που ξεκλειδώνει την πόρτα της συνταξιοδότησης είναι και γι’ αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων στα 20.000 ευρώ. Συνεπώς όσοι οφείλουν πάνω από 15.000 αλλά κάτω από 20.000 ευρώ μπορούν πλέον άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

3. Αγρότες του πρώην ΟΓΑ με χρέη άνω των 4.000 ευρώ και έως 6.000 ευρώ. Ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.

Τα νέα όρια οφειλών ανά ταμείο

Τα νέα όρια οφειλών ανά Ταμείο διαμορφώνονται με βάση τη νέα νομοθεσία ως εξής:

1. ΕΤΑΑ. Ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, γιατροί, υγειονομικοί, μηχανικοί, εργολήπτες), που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ, μπορούν πλέον να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, ενώ μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν, και να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξης για όσους όφειλαν για τις ανωτέρω αιτίες ποσό από 15.000 ευρώ και πάνω.

2. ΟΑΕΕ. Και για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον τέως ΟΑΕΕ ισχύει το συνολικό όριο των 20.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αιτίας οφειλής, ενώ μέχρι σήμερα εμπόδιζε τη συνταξιοδότηση η ύπαρξη χρέους ποσού υψηλότερου των 14.202 ευρώ από κύρια οφειλή, ακόμη και εάν το συνολικό ποσό της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν υπερέβαινε τα 20.000 ευρώ.

3. ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τον τέως ΟΓΑ μπορούν να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, ακόμη και εάν οφείλουν συνολικό ποσό μεγαλύτερο από 4.000 και έως 6.000 ευρώ, ενώ όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

ot.gr