Βλάβη Δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. – Έλλειψη νερού στον Άγ. Κωνσταντίνο Αγρινίου

Λόγω βλάβης του δικτύου ηλεκτροδότησης, θα παρατηρηθεί έλλειψη νερού στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η υδροδότηση θα επανέλθει μετά την επισκευή του
δικτύου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.